U Ministarstvu za boračka pitanja potpisan ugovor: Za 727 pripadnika boračke populacije u KS osigurano ogrijevno drvo

5. May 2017. | 14:18 | NV
IMG_1539

Ugovor o nabavci i isporuci ogrijevnog drveta za 712 socijalno najugroženijih pripadnika boračke populacije u Kantonu Sarajevo potpisali su danas ministar za boračka pitanja KS Muharem Fišo i direktor firme Drvosječa d.o.o. Sarajevo Nihad Helać.

“Ovu firmu odabrali smo provođenjem zakonom propisane tenderske procedure kao najpovoljnijeg ponuđača. Ona će svakom od pomenutog broja pripadnika, a koji koriste ogrijevno drvo, isporučiti po četiri prostorna metra bukovog ogrijevnog drveta, prve klase, u cjepanicama“, pojasnio je ministar Fišo.

Dodao je kako su u Budžetu za ovu godinu na poziciji Ministarstva za boračka pitanja KS za ovu namjenu obezbjeđena potrebna finansijska sredstva.

Kako je naglasio direktor Helać, prema njegovom ličnom opredjeljenju i želji, firma koju predstavlja će osigurati i isporučiti gratis po četiri prostorna metra ogrijevnog drveta za predstojeću zimu za još 15 pripadnika boračke populacije u KS, a sve s ciljem dodatne pomoći i podrške socijalno najugroženijim pripadnicima ove posebne kategorije našeg stanovništva.

 

NV

Na vrh