U MUP-u RS-a smanjen broj zaposlenih Bošnjaka i Hrvata

Broj zaposlenih Bošnjaka i Hrvata u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUPRS) smanjen je u prvom polugodištu ove godine, u odnosu na isti period lani

23. Nov 2015. | 13:48 | A.D
50355

Od 6.885 zaposlenih u MUP-u RS-a, Bošnjaka je na kraju juna ove godine bilo svega 367 ili 5,3 posto, ali je u odnosu na isti period 2014. njihov broj manji za šestoro zaposlenih, odnosno 1,6 posto.

Manje je i Hrvata koji rade u MUP-u RS-a. Na kraju juna ove godine bila su zaposlena samo 74 radnika hrvatske nacionalnosti u entitetskoj policiji ili jedan manje u odnosu na stanje iz 2014.godine.

Kada je u pitanju nacionalna pripadnost, iz reda ostalih naroda u policiji RS-a radi 47 pripadnika, navodi se u izvještaju o radu MUPRS-a za period januar-juni 2015.godine, koji će biti razmatran na narednoj sjednici Narodne skupštine RS-a.

U istom periodu radilo je 6.397 Srba, ili 92,9 posto od ukupno zaposlenih, a taj broj je povećan u odnosu na juni 2014.godine za 0,9 posto.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u MUP-u RS-a, sistematizovano je 6.936 izvršilaca (5.384 policijska službenika, 1.106 državnih službenika i 446 namještenika).

Na dan 30.juna 2015. godine u Ministarstvu je zaposleno 6.885 radnika, od čega 5.281 policijski službenik, 1.104 državna službenika, 490 namještenika i 10 osoba sa statusom pripravnika s VSS.

Ukupan broj zaposlenih u Ministarstvu je za 52 ili 0,76 posto veći u odnosu na broj zaposlenih u uporednom periodu.

Od ukupnog broja zaposlenih 22 posto (1.492) su žene.

(Agencija FENA)

Oznake: > >

Na vrh