U RS-u od sutra upis studenata u novu akademsku godinu

Na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj sutra počinje upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini

21. Jun 2015. | 09:37 | S.M
42681


Predviđen je upis 6.753 redovna i vanredna studenta na univerzitetima u Banjoj Luci i u Istočnom Sarajevu, potvrdili su u Ministarstvu prosvjete i kulture RS.

Prijavljivanje kandidata se završava 26.juna, dok je polaganje prijemnog ispita najavljeno za 29.juni.

Rezultati konkursa bit će saopćeni 1.jula, a upis primljenih brucoša je od 6. do 10. jula.

Kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva ili više studijskih programa, s tim da pravo upisa mogu ostvariti samo na jednom od izabranih studijskih programa, a u skladu s odobrenim brojem studenata na pojedinim studijskim programima.

Postupak upisa studenata provodit će se u skladu sa aktima visokoškolske ustanove kojima su uređeni uslovi, provođenje ispita za upis i rangiranje kandidata na studijske programe.

Na javnim visokoškolskim ustanovama u RS oko 30 posto od ukupnog broja studenata odobreno je u kategoriji finansiranja iz budžeta.

Od naredne akademske godine odlučeno je da se ne finansiraju studenti na suficitarnim studijskim programima.

Ipak, upravni odbor visokoškolske ustanove može donijeti odluku o oslobađanju od plaćanja školarine, najviše pet studenata na studijskom programu, na teret vlastitih sredstava.

Cilj ove upisne politike je povećanje broja studenata inžinjerstva i tehnologije, odnosno u oblastima u kojima imaju veću priliku za brže zaposlenje.

Stoga se iz entitetskog budžeta neće, između ostalog, finansirati studenti koji upišu prvu godinu na studijskim programima geografija, ekologija i zaštita životne sredine, novinarstvo i komunikologija, politologija i sport na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Istovremeno, na studijskim programima iz matematike i fizike, koji su definisani kao deficitarni, povećan je broj studenata čije školovanje se u cijelosti finansiraju iz budžeta RS-a.

Cijene školarine u RS nisu povećavane u odnosu na akademsku 2014/15. godinu i za redovne i vanredne studente na prvom ciklusu studija iznose od 440 do 1.500 KM.

(Agencija FENA)

Na vrh