U Tesliću održan redovni sastanak banaka i finansijskih institucija

Sastanak banaka i finansijskih institucija BiH održan je danas u Tesliću u organizaciji Udruženja banaka BiH (UBBiH)

24. Nov 2015. | 17:12 | D.R


Tema sastanka bila je "Zakoni i podzakonska regulativa", a prisustvovali su mu direktori ili članovi upravnih odbora 25 članica UBBiH i predstavnici finansijskih institucija BiH, entiteta i Distrikta Brčko.

Guverner Centralne banke BH Senad Softić govorio je o monetarnoj stabilnosti i bankarskoj koordinaciji, dok su savjetnica u Federalnom ministarstvu finansija Mira Bradara i pomoćnica ministra resora za finansijski sistem Republike Srpske Snježana Rudić govorile o reformskim zakonima iz oblasti finansija i bankarstva s posebnim osvrtom na novi Zakon o bankama, o porezu na dobit i o unutrašnjem platnom prometu.

U drugom dijelu skupa vođena je rasprava o nekoliko aktuelnih problema među kojima su posebno potcrtani sporost pravosuđa, neusklađenost zakona i propisa i neodovarajući tretman dužnika.

Na kraju, dogovorena je intenzivnija saradnja na regulativi koja je u procesu usvajanja, posebno Zakona o bankama i seta odluka u sklopu odluka Bazela II i III, a sve u skladu s novom Reformskom agendom, saopćeno je.

Na vrh