Udruženje poslodavaca uputilo pismo Vladi FBiH s programom mjera za izlazak iz krize

Svjesni postojanja duboke društvene i ekonomske krize u BiH i njenih posljedica po položaj najvećeg broja građana, UP FBiH je napravilo prijedlog hitnih, srednjoročnih i sistemskih mjera koje mogu doprinijeti izlasku iz krize

1. Mar 2014. | 11:29 | Semir Hambo
19540

Iz Udruženja poslodavaca FBiH ističu: ” Ubjeđeni smo da su mjere koje se tiču, podsticanja potrošnje, privlačenja investicija, poboljšanja likvidnosti, adekvatnog fiskalnog i privrednog ambijenta, suzbijanja kriminala i korupcije, te smanjenja javne potrošnje, ključne za obezbjeđivanje konstantnog privrednog razvoja i otvaranje novih radnih mjesta. Samo ekonomski razvoj i novo zapošljavanje, mogu dovesti do poboljšanja socijalnog položaja građana.

Hitno preduzimanje predloženih mjera, mora biti praćeno i sistemskim rješenjima, u polju socijalne politike, koja će dovesti do bar minimuma socijalne pravde, ravnomjernijoj raspodjeli društvenog bogatstva i zaštiti ranjivih kategorija.

Ukoliko Vlada uspije da postigne sinergetsku povezanost socijalno-ekonomskih partnera, pa i drugih društvenih kategorija, sigurni smo da će se socijalni standard i kvalitet života građana FBiH bitno poboljšati. U tom smislu želimo da damo vlastiti doprinos i spremni smo da se uključimo u implementaciju dogovorenih mjera koje bi, čim prije, dovele do promjene stanja”, navodi se u pismu Udruženja poslodavaca upućenog Vladi FBiH.


Neke od mjera koje su predložene

– da stopa rasta GDP-a ne bude manja od 3,5% u odnosu na GDP u prethodnoj godini;
– da stopa rasta zaposlenosti ne bude manja od 2,5% godišnje;
– da učešće javne potrošnje u Federaciji BiH u GDP bude smanjeno za
najmanje 4% godišnje, u odnosu na učešće u prethodnoj godini;
– da se pokrivenost uvoza izvozom poveća za najmanje 5 procentnih poena u odnosu na pokrivenost u prethodnoj godini;
– da udio javnih investicija u GDP-u bude najmanje u procentu 20% GDP-a;
– da se okonča reforma javne uprave, uz racionalizaciju broja zaposlenih u administraciji i racionalizaciju svih troškova i dobivanje manje efikasnije, potpuno informatizovane administracije;
– da se procenat neformalnog sektora u ovom periodu smanji za najmanje 5 % u odnosu na procjenu za prethodnu godinu;
– da se unaprijedi poslovni ambijent i liberalizacija tržišta rada u cilju veće zaposlenosti;
– harmonizacija propisa;
– raterećenje privrede u cilju privrednog razvoja i veće zaposlenosti;
– da se definiše socijalni minimum u Federaciji BiH, te osigura zaštita standarda najugroženijih kategorija stanovnika;
– da se intenzivira i unaprijedi efikasnost u borbi protiv kriminala i korupcije.


Hitne mjere koje su predložene

– Ukidanje članarine u TZ;
– Ukidanje naknade za opštekorisnu funkciju šuma;
– Ukidanje obaveze notarske ovjere akata za pravna lica;
– Smanjenje doprinosa za zdravstvo 1%;
– Smanjenje doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti 0,5%;
– Ukidanje članarine za VTK BiH;
– Smanjenje javne potrošnje (plate funkcionera, naknade, paušali, otpremnine, odvojeni život, materijalni troškovi i sl.) 3-5 indeksnih poena;
– Smanjenje administrativnih i sudskih taksi, ukinuti obavezu predaje dokumenata koji su stariji od 6 mjeseci.

Na vrh