Udruženje Švicarac šalje dramatičan apel: U BiH nova dva samoubistva zbog kredita u CHF-u

11. Oct 2017. | 09:19 | NV
addiko(1)

Udruženje korisnika kredita Švicarac oglasilo se saopćenjem za javnost, a u vezi novog samoubistva počinjenog u BiH, piše Patria.

“Naše udruženje korisnika kredita Švicarac BiH je do prije neki dan imalo evidenciju 25 samoubistava zbog kredita CHF valute. Ovih dana smo došli do saznanja da ih se desilo još nekoliko koje nismo imali u evidenciji ubijenih od strane Hypo-Addiko banke u sadejstvu entitetskih i državnih institucija. Ovo više nisu samoubistva već klasična ubistva banke i institucija države BiH.

Nažalost prije nekoliko dana smo saznali za još jedno samoubistvo u Livanjskom kraju u porodici M.A., a također prije dva dana i u Bihaću”, kažu u saopćenju.

Inače, nedavno je objavljena velika pobjeda na Evropskom sudu u slučaju kredita u švicarskim francima za sve korisnike, ovako se komentira presuda Suda EU-a koji je utvrdio da je “sporna ugovorna odredba dio glavnog predmeta ugovora o kreditu, tako da se njezina nepoštenost može ispitivati s obzirom na Direktivu samo ako nije sastavljena jasno i razumljivo. Naime, obaveza vraćanja kredita u određenoj valuti bitan je element ugovora o kreditu s obzirom na to da se ne odnosi na akcesoran (pridodan, priključen, dopunski) način plaćanja, nego na samu narav dužnikove obaveze”.

Presuda je jasna kod odobravanja kredita u stranoj valuti. Finansijska institucija mora zajmoprimcu pružiti dovoljno informacija, uključujući moguće rizike i vjerojatnost njihova ostvarivanja, kako bi mogao donijeti razboritu i informiranu odluku, glasi presuda Suda EU-a, koja bi mogla biti od presudne važnosti za dužnike u švicarskim francima.

Na stotine je nepravomoćnih presuda u BiH mahom u korist dužnika, ali nažalost, četiri i po godine od prve nepravosnažne presude, niti jedna presuda još nije dobila pravosnažni epilog.

Članovi Komisije za ispitivanje zakonitosti plasmana kredita u švicarskim francima (CHF) 16. maja uputili su u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima u konvertibilne marke.

Isti prijedlog je prošao jednoglasno oba doma Federacije BiH u formi nacrta zakona, a sada se čeka i njegovo konačno usvajanje, piše NAP.

 

NV / NAP

Na vrh