Univerzitet u Sarajevu: Posjeta predstavnika Bošnjačkog nacionalnog vijeća

24. Nov 2016. | 22:06 | NV
IMG_5302

Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća – gospodin Muhedin Fijuljanin, potpredsjednik, doc. dr. Hasim Mekić, predsjednik Izvršnog odbora, i doc. dr. Sead Šemsović, član Odbora za obrazovanje – posjetili su u četvrtak 24. novembra 2016. godine Univerzitet u Sarajevu gdje su se susreli sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom i prorektorima.

Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća informirali su rektora i prorektore Univerziteta da je Vijeće, kao najviše legalno i legitimno predstavničko tijelo Bošnjaka u Republici Srbiji, iniciralo pokretanje studijskog programa za bosanski jezik i književnost i programā koji obuhvataju sadržaje iz nacionalne grupe predmeta za potrebe obrazovanja kadrova za izvođenje nastave na bosanskom jeziku u Sandžaku. Za pomoć pri realizaciji navedenog pitanja predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća su se obratili Univerzitetu u Sarajevu.

S tim u vezi, sastanku su prisustvovali i predstavnici Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Rektor Univerziteta u Sarajevu je predstavnicima Bošnjačkog nacionalnog vijeća saopćio da će Univerzitet u Sarajevu s ciljem podrške raditi na produžavanju ugovora sa Državnim univerzitetom u Novom Pazaru, te izrazio spremnost Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao matične institucije za studij bosanskog jezika, u davanju punog doprinosa u realizaciji ove inicijative.

Prilikom posjete razgovarano je i o drugim pitanjima iz oblasti obrazovanja, pored ostalog i o potrebi da Univerzitet u Sarajevu u narednom periodu pomogne prilikom obezbjeđivanja školske lektire za učenike osnovnih i srednjih škola.

 

NV

Na vrh