Univerzitet u Travniku: Studentski grad do Sarajeva

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju zajedno s Pravnim fakultetom privatnog Univerziteta u Travniku od akademske 2013/14. godine nastavu organizira u novom savremeno opremljenom objektu koji je smješten svega dvadesetak kilometara od centra Sarajeva, na relaciji Sarajevo – Kiseljak. Do nove zgrade osigurane su redovne autobusne linije iz Sarajeva, a ekipa Novog vremena odlučila je posjetiti ovo mjesto

26. Mar 2014. | 15:25 | Nermin Burzić
20318

Univerzitet u Travniku (UNT) prvi je univerzitet u Srednjobosanskom kantonu (SBK), a osnovan je 2007. godine. Osnivači su naučni radnici i privrednici (njih pet se udružilo i osnovalo integrirani univerzitet u junu 2010. godine, a prije toga svih pet fakulteta djelovalo je zasebno). Nastava se od svojih početaka odvija prema Bolonjskom sistemu obrazovanja. Ovaj univerzitet nudi osnovne akademske studije prvog ciklusa (dodiplomske studije), studije drugog ciklusa (magistarske studije) i studije trećeg ciklusa (doktorske studije).

“Trenutno oko 3.500 studenata studira na pet fakulteta Univerziteta u Travniku. Prvi smo privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini po broju studenata, profesora i asistenata. Imamo i tri zgrade (dvije u Travniku i jedna na Kobiljači kod Kiseljaka, a vrijednost svih objekata procjenjuje se na oko 11 miliona KM, op.a.). Znači, nismo najbolji u državi po svim parametrima, ali po nekim jesmo. Potrebno je da prođe određeno vrijeme da bi univerzitet postao još prestižniji”, kaže za Novo vrijeme prof. dr. Rasim Dacić, rektor Univerziteta u Travniku i vlasnik Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju. Dodaje da su prvi u Bosni i Hercegovini od svih privatnih te da su bolji od 80 posto državnih univerziteta.


Zašto Azapovići zašto Kiseljak?

Nova zgrada zajednička je investicija osnivača dva fakulteta, doc. dr. Ismeta Alije i prof. dr. Rasima Dacića, a njezina početna vrijednost procijenjena je na oko pet miliona konvertibilnih maraka. Nova zgrada namijenjena je studentima Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju te studentima Pravnog fakulteta. Na oko 5.500 kvadratnih metara raspoređeno je 16 učionica, 28 luksuzno opremljenih kabineta, biblioteka sa čitaonicom, informatički centar, kafeterija i drugi prateći sadržaji koji omogućavaju cjelodnevni boravak na fakultetima.

“Zašto Azapovići, zašto Kiseljak? U Sarajevu postoji velik otklon prema privatnim univerzitetima, a postoji i mnoštvo lobija. Mi smo pokušali osnovati svoje odjele u Vogošći u Sarajevu, međutim, tadašnji ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Emir Suljagić je rekao da nema problema ako ispunjavamo uvjete. Nakon 15 dana nije nas više htio primiti. I mi smo onda doskočili vlasti i na samom ulazu u Kanton Sarajevo izgradili novu zgradu”, kaže rektor Dacić.

Nova zgrada predstavlja samo prvu fazu planiranog kampusa Univerziteta u Travniku, koji bi u dogledno vrijeme trebao sadržavati brojne druge objekte i popratne sadržaje (fakulteti, internati, ambulante, sportska igrališta i odmarališta). U budućnosti bit će to pravi mali studentski grad u Bosni i Hercegovini.


Kvalitet, akreditacija i diplome

“Nijedan profesor s državnih univerziteta kojeg smo pozvali da radi s nama nije nas odbio. A što se tiče tržišta, ono će vrlo brzo pokazati ko je kvalitetan, a ko ne”, napominje rektor Dacić.

Diploma privatnog Univerziteta u Travniku priznata je u Beču, Zagrebu, Beogradu, Helsinkiju, na Novom Zelandu i u Australiji. “Naše diplome najmanje su priznate u Sarajevu i ne znamo zbog čega. Naprimjer, naš student završi prvi ciklus studija i upiše se na državni univerzitet na master studij. Ne priznaju nas, a primaju naše studente. Neka se svako zapita zašto je to tako. Privatni univerziteti su možda općenito po kriteriju nešto slabiji od državnih, ali i na državnim univerzitetima postoji korupcija. Kupovanje ispita ne postoji na privatnim univerzitima, jer vlasnik pažljivo prati rad profesora”, ističe on.

“Konketno, među uposlenima na Pravnom fakultetu imamo 12 doktora nauka, a među njima su prof. dr. Kasim Trnka koji je vrhovni autoritet za ustavno pravo u BiH, zatim prof. dr. Šefkija Čović, vrhovni autoritet za građansko pravo u cijeloj regiji, pa prof. dr. Hasan Balić, autoritet za krivično pravo, te niz drugih profesora. Ono što želim potencirati jesu mladi koji rade kod nas kao asistenti, a uglavnom su bili zlatne značke Univerziteta u Sarajevu, Zenici ili Mostaru (na Pravnom fakultetu trenutno je angažirano 15 asistenata, op.a.)”, kaže doc. dr. Alija Ismet, menadžer i vlasnik Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku.

“Svi univerziteti i fakulteti u BiH većinom imaju privremenu akreditaciju za svoj rad, pa tako i mi”, nastavlja rektor Dacić.

“Napominjem da u BiH postoji Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, čiji zadatak jeste ustvrditi i sagledati koji to univerziteti i fakulteti ispunjavaju uvjete, norme i kriterije za rad, a kriteriji su uvijek kvalitet profesora, asistenata, odgovarajućeg prostora itd. Moje saznanje govori da ima i privatnih i državnih univerziteta koji ne ispunjavaju te uvjete. Tu su i kantonalne inspekcije koje trebaju uraditi svoj dio posla. Kad govorimo o ovom fakultetu, izvolite svi doći i uvjeriti se da je kod nas sve otvoreno i transparentno”, poentira Ismet.

“Zadovoljan sam našim dosadašnjim radom i odazivom studenata. Sve što zaradimo ulažemo u fakultet i rezultat toga je ovo što se danas može vidjeti”, zaključuje rektor Rasim Dacić.

 


Fakulteti na Univerzitetu u Travniku:

1. Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju
2. Pravni fakultet
3. Edukacijski fakultet
4. Fakultet za tehničke studije
5. Farmaceutsko-zdravstveni fakultet

Najviše studenta je iz BiH, zatim iz Sandžaka, Hrvatske i Turske. Nastava se odvija na bosanskom jeziku. U zavisnosti od načina studiranja, troškovi školarine za jednu akademsku godinu iznose do 2.500 KM. Prema Webometricsu, svjetskoj rang-listi univerziteta, Univerzitet u Travniku nalazi se na 17.882 mjestu kao 37 univerzitet iz Bosne i Hercegovine.

  • Foto: Sulejman Omerbašić
  • Foto: Sulejman Omerbašić
  • Foto: Sulejman Omerbašić
  • Foto: Sulejman Omerbašić
  • Foto: Sulejman Omerbašić
  • Foto: Sulejman Omerbašić

Na vrh