UNSA: Najavljena saradnja sa Univerzitetom „Haxhi Zeka“ u Peći i Univerzitetom „Hasan Prishtina“ u Prištini

17. Nov 2016. | 17:42 | NV
Foto_4

Delegacije Univerziteta „Haxhi Zeka“ u Peći i Univerziteta „Hasan Prishtina“ u Prištini posjetile su Univerzitet u Sarajevu, gdje su 16. i 17. novembra održani sastanci sa predstavnicima Univerziteta u Sarajevu.

Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, susreo se sa prorektorima za međunarodnu saradnju, prof. dr. Ibishom Mazrekuom sa Univerziteta „Haxhi Zeka“ i prof. dr. Afrimom Hotijem sa Univerziteta u Prištini.

Sastancima su prisustvovali i prorektori Univerziteta u Sarajevu: prof. dr. Aida Hodžić, prof. dr. Aleksandra Nikolić, prof. dr. Željko Šain, student-prorektor Bekir Rovčanin, te prof. dr. Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka, prof. dr. Borislav Petrović, dekan Pravnog fakulteta, i prof. dr. Elvir Čizmić, prodekan Ekonomskog fakulteta. U ime Univerziteta „Haxhi Zeka“ bili su prisutni i prof. dr. Halit Shabani, dekan Ekonomskog fakulteta, i prof. dr. Nexhdet Shala, dekan Fakulteta za agrobiznis.

Na sastancima su razmatrane mogućnosti ostvarivanja akademske saradnje Univerziteta u Sarajevu sa Univerzitetom „Haxhi Zeka“ i Univerzitetom „Hasan Prishtina“ i modaliteti saradnje koji bi uključivali razmjenu studenata i nastavnog osoblja, saradnju u okviru Erasmus+ programa, realizaciju zajedničkih projekata te druge oblike akademske saradnje.

Posebna pažnja je posvećena razgovorima o saradnji fakultetā Univerziteta „Haxhi Zeka“ i Univerziteta „Hasan Prishtina“ sa Pravnim, Ekonomskim i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, koje će predstavnici ovih dvaju univerziteta posjetiti tokom svog boravka u Sarajevu.

U toku susreta dogovoren je i zajednički rad triju univerziteta na pripremi regionalne konferencije u čijem će fokusu biti uloga akademske zajednice u upravljanju društvenim procesima u regiji.

Susret je završen izraženom spremnošću predstavnika svih triju univerziteta za ostvarivanje institucionalne saradnje i potpisivanje sporazuma o akademskoj saradnji, te će u narednom periodu biti poduzete potrebne administrativne procedure.

 

NV

Na vrh