Usvojen budžet Federacije za 2014.

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od dvije milijarde i 357 miliona odobrila su u istom tekstu oba doma Parlamenta Federacije na vanrednim sjednicama u Sarajevu

7. Dec 2013. | 08:37 | Samir Keč
15619

Tekst budžeta odobren u Predstavničkom domu, u iznosi od oko 2,3 milijardi KM, razlikuje se od prijedloga Vlade FBiH u tri stavke zbog usvojena tri amandmana (od 51 ukupno podnesenih), koji iziskuju preraspodjelu novca na određenim budžetskim pozicijama.

Prihvaćene amandmane su na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma predložili Savez za bolju budućnost (SBB) BiH, Klub parlamentarki i poslanik Mirko Pejanović, a odobrila većina poslanika.

Prvi amandman podrazumijeva preusmjeravanje 118.000 KM za Radio-televiziju Federacije BiH, drugi izdvajanje milion KM za revolving fond za žene poljoprivrednice u ruralnom razvoju FBiH, a treći da pola novca kojim se diskreciono raspolaže u okviru visokih federalnih funkcija, a polovina iznosi blizu 460.000 KM, bude preusmjereno kao pomoć za rad Zemaljskog muzeja BiH, Akademije nauka i umjetnosti te Kinoteke BiH.

Prilikom razamatranja budžeta u Domu naroda, amandmane su uložili i članovi tog doma.

Vlada Federacije BiH odbila je 36 amandmana podnijetih na tekst predloženog budžetaFBiH za iduću godinu.

Budžet će biti operativan kad za to dođe vrijeme, a nakon što bude objavljen u Službenim novinama.

Na vrh