Utvrđen Prijedlog izmjena Zakona o električnoj energiji u FBiH

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji i uputila ga Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnoj proceduri

5. Nov 2015. | 15:05 | S.K
49426

Jedna od izmjena odnosi se na brisanje stava 9. iz člana 116. Zakona kojim je regulisano da ovlaštenja po osnovu državnog kapitalna u postojećim elektroprivrednim društvima, i u društvima koja nastanu nakon prestrukturiranja elektroenergetskog sektora, vršiti Ministarstvo. Među razlozima za ovu izmjenu navedeno je da Zakon o električnoj energiji treba da reguliše samo oblast elektroenergetskog sektora.

Proširen je član 4. Zakona odredbom da se elektroenergetska strategija Federacije BiH izrađuje u skladu s međunarodnim normama i standardima Evropske unije, uključujući i ekološke standarde i principe očuvanja životne sredine.

Izmjene su urađene i u dijelu Zakona koji se odnosi na kaznene odredbe i usklađene su sa Zakonom o prekršajima, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Na vrh