Utvrđena lista delegata Skupštine FK Željezničar

Komisija za izbor delegata u Skupštinu FK Željezničar utvrdila je imena delegata koji će predstavljati Skupštinu kluba u periodu od 2016. do 2020. godine

5. Jan 2016. | 13:29 | K.K
52462

Na osnovu javnog poziva i provedenih aktivnosti u Skupštinu kluba izabrani su sljedeći delegati: Redžad Čatić, Kemal Čaluk, Drago Mišo Smajlović, Edin Hrapović, Hajrudin Đurbuzović, Emir Muhamedagić, Kenan Efendić, Haris Lulić, Adnan Halilović, Amar Osim, Amer Musić, Elvis Huremović, Anel Maksumić, Adnan Kaljanac, Arnela Babić, Melisa Gazdić, Mustafa Duraković, Mišo Miković, Nedim Sijerčić, Marko Dmitrović, Renad Čelik, Emir Mulić, Senad Zaimović, Amir Pecar, Enes Selmanović, Bulend Bišćević, Mirza Bećirspahić, Enes Sarač, Mirsad Šukalo, Vedran Gavranović, Remzija Šetić, Aleksandar Kosorić, Adis Hadžić, Ermin Čengić, Kasim Imširević, Adnan Džindo, Elvir Karišik, Ermin Pešto, Edib Bašić, Jasmin Badžak, Amer Duvnjak, Faruk Telibećirević, Ramiz Dervišević, Hamid Brajlović, Senad Misimović, Igor Gačanović, Hajrudin Čengić, Boris Pavlović, Eldin Bećiragić, Riad Smailbegović, Dino Ramić, Una Bejtović, Samir Landžo i Salih Čengić.

Komisija je prilikom razmatranja pristiglih prijava cijenila minimalne kriterije propisane Statutom kluba, broj prijedloga koji je pojedini delegat imao, njihov trenutni ili raniji angažman u klubu, kao i njihovu stručnu spremu i sposobnost kroz koju mogu doprinijeti daljem unaprijeđenju razvoja i poslovanja kluba.

U skladu sa gore navedenim izabranu skupštinu čine:

65% delegata iz kategorije redovnih članova,
80% delegata sa visokom stručnom spremom,
4 delegata sa mjestom prebivališta van Kantona Sarajevo,
u Skupštini Kluba svoje mjesto će zauzeti i 3 žene,
44% izabranih delegata su članovi kluba koji su već obavljali funkciju delegata u Skupštini kluba ili neku drugu funkciju u organima i strukturama kluba.

Klub je pozvao imenovane delegate da istaknu kandidaturu za mjesto predsjednika ili potpredsjednika Skupštine Kluba.

“Delegati koji se kandiduju za navedene pozicije je potrebno da najkasnije do 20. januara 2016.godine, lično u prostorije kluba, ili na mail: [email protected] dostave kraću biografiju, kao i okvirni plan rada Skupštine za period 2016-2020. godine. O imenovanju predsjednika i potpredsjednika Skupštine će odlučiti Skupština kluba”, saopćeno je iz FK Željezničar.

Na vrh