Utvrđena osnovica za obračun plaća u Kantonu Sarajevo

Predstavnici svih sindikata koji zastupaju prava većine od oko 11.000 budžetskih korisnika u Kantonu Sarajevo i članovi Vlade Kantona Sarajevo u ostavci utvrdili su danas osnovicu za obračun plaće za 2014. godinu u iznosu od 276,00 KM

15. Mar 2014. | 08:45 | A.D
20198

Ovaj dogovor bit će verificiran narednih dana potpisivanjem zajedničkog Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaća budžetskim korisnicima KS za 2014. godinu. 

Današnjem sastanku, pored članova Vlade KS, prisustvovali su i predsjednici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Salih Kruščica, Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalnog odbora KS Faruk Bešlić, Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja BiH – Kantonalni odbor KS Saudin Sivro, Udruženja samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja KS Ibrahim Dedić, te Sindikata policije KS Nedžib Đozo sa saradnicima. 

Na sastanku, koji je organiziran na inicijativu Vlade KS, vođeni su pregovori sa predstavnicima navedenih sindikata i o izvršavanju obaveza prema prvosnažnim presudama i tužbama koje su u toku, odnosno o iznalaženju modaliteta i eventualnom potpisivanju sporazuma kako bi se nastale obaveze prema uposlenicima u KS isplatile, ali i zaustavio dalji proces podnošenja tužbi prema Kantonu Sarajevo. 

Također je pokrenuto pitanje o potpisivanju Sporazuma o izmjenama i dopunama Kolektivnih ugovora za uposlenike u oblastima obrazovanja i nauke, kulture i ustanovama socijalne zaštite. 

Tekst izmijenjenih Kolektivnih ugovora predložit će Vlada KS na sljedećem sastanku koji će vrlo brzo biti ponuđen predstavnicima sindikata koji zastupaju usposlenike navedenih oblasti, saopćeno je iz Press službe Kantona Sarajevo.

(Agencije)

Na vrh