Već dvije sedmice zagađen zrak u većim bh. gradovima: Izbjegavajte boravak na otvorenom

U proteklih nekoliko dana, prema podacima sa mjernih stanica u Federaciji BiH, koncentracije zagađujućih materija su u porastu, što je u skladu sa stabilnom atmosferskom situacijom

10. Nov 2015. | 19:03 | S.M
49668


Zrak u Tuzli, Zenici i Lukavcu karakterišu visoke koncentracije sumpordioskida i lebdećih čestica u zraku.

U Sarajevu nisu mjerene visoke koncentracije sumpordioksida, ali jesu lebdećih čestica.

Nakon nekoliko uzastopnih dana sa porastom koncentracija zagađujućih materija u zraku došlo je do stagnacije narušavanja kvaliteta zraka, a mjestimično i do opadanja koncentracija.

Na mjernim mjestima u Tuzlanskom kantonu tokom jučerašnjeg dana došlo je do opadanja koncentracija sumpordioksida i lebdećih čestica u zraku. Dnevna granična vrijednost sumpordioksida prekoračena je samo na jednom mjernom mjestu, dok su koncentracije lebdećih čestica u zraku takođe u opadanju ali i dalje visoke.

U Zenici je ovo opadanje koncentracija neznatno u odnosu na prethodne dane, do je u Sarajevu situacija nepromijenjena.

Mjerene vrijedosti zagađujućih parametara su daleko niže od onih koje očekujemo tokom decembra i januara, međutim trenutno stanje je nezdravo jer traje već gotovo dvije sedmice.


Preporuka: starije osobe, djeca i osobe sa respiratornim problemima poput astme bi trebali izbjegavati napore na otvorenom.

Najviše vrijednosti zagađujućih materija se pojavljuju tokom noći i ranih jutarnjih sati. Tokom dana sunčeve zrake uspijevaju probijati maglu i na taj način zagrijavati dna kotlina što uzrokuje slabija konvektivna strujanja i blagi pad koncentracija zagađujućih materija.

Ovakva atmosferska situacija se očekuje i narednih nekoliko dana što će uzrokovati slično stanje kvaliteta zraka dok ne dođe do destabilizacije atmosfere praćene vjetrom i/ili padavinama.

Trenutna situacija nije pogodna za osobe sa respiratornim poteškoćama, a posebno osjetljive osobe bi trebale da izbjegavaju duža zadržavanja na otvorenom.

Glavni izvori zagađenja zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine su: domaćinstva i drugi objekti koji se zagrijavaju na kruta goriva, industrijska postrojenja, terrmoelektrane i saobraćaj.

(Agencija NAP)

Na vrh