Vijeće ministara BiH o ekonomskim reformama i izvršenju Budžeta

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će razmatrati ekonomsku reformsku agendu za sve nivoe u BiH, te Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH od januara do marta 2015. godine

10. Jun 2015. | 11:15 | S.K
42134

Na predloženom dnevnom redu je i Nacrt osnovnog ugovora između BiH i Islamske zajednice u BiH, Nacrt protokola o saradnji u traženju nestalih osoba između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije, kao i Nacrt sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Gruzije o međunarodnom cestovnom prijevozu.

Također, planirano je da bude razmatran Nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma između Državne uprave za turizam Narodne Republike Kine i zemalja centralne i istočne Evrope o uspostavljanju Saveza za unapređenje turizma između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, te Nacrt odluke o ratifikaciji Nota sporazuma – razmjena nota između Vijeća ministara BiH i Vlade Japana o realizaciji grant pomoći Vlade Japana BiH za 2014. 

Osim toga, pred Vijećem ministara trebao bi se naći Prijedlog odluke o raspoređivanju prihoda ostvarenih po osnovu pružanja usluga u zračnoj plovidbi (rutne naknade) u zračnom prostoru BiH za 2015., Informacija o problematici smještaja institucija BiH, Informacija o zaslužnim sportistima BiH i sportistima internacionalnog razreda, Informacija o prijedlogu za pokretanje pristupanja BiH programu Evropske unije "Zdravlje za razvoj", te Informacija o provedbi Aneksa E Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Na vrh