Vijeće ministara: Usvojene mjere za povećanje izvoza iz BiH

30. Dec 2016. | 09:31 | NV
87 sjednica VMBiH 003 29-12-16

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je set mjera i aktivnosti kojima se žele otkloniti  barijere za postojeća i nova tržišta za proizvode iz Bosne i Hercegovine, što će povećati izvoz iz BiH, smanjiti trgovinski deficit i osigurati sigurnije snabdijevanje hranom iz domaćih izvora te bolju zaštitu potrošača.

Vijeće ministara BiH do kraja naredne godine planira usvojiti sistem kontrole rizika na uvoz robe u BiH, posebno za meso i jestive klaoničke proizvode, mlijeko i mliječne proizvode, voće i povrće, a  do tada bi trebali biti usvojeni i prijedlozi zakona o veterinarstvu, o hrani, izmjene Zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju, kao i o vinu te o organskoj proizvodnji.

Paralelno s ovim mjerama Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u saradnji s nadležnim institucijama nastavlja aktivnosti promocije bh. proizvoda putem brendiranja i harmonizacije legislative, što uključuje i pripremu novih propisa koji se odnose na zaštitu izvornosti, geografskog porijekla i tradicionalnog ugleda proizvoda u prehrambenoj industriji.

Uskoro bi trebala započeti izrada strateških dokumenata u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, a Nacrt strategije razvoja infrastrukture kvaliteta u BiH bit će završen do kraja 2017. godine.

Aktivnosti koje će omogućiti nesmetan izvoz određene grupe proizvoda iz BiH na tržište EU u naredne dvije godine trebaju rezultirati zaključivanjem sporazuma o međusobnom prihvatanju dokumenata i znakova usklađenosti izmedu BiH i EU (ACAA sporazum).

Među planiranim mjerama su i povećanje industrijske konkurentnosti te donošenje potrebnih podzakonskih akata propisanih Zakonom o carinskoj politici u BiH.

Aktivnosti koje je aktuelno Vijeće ministara provelo, poput  liberalizacije trgovine uslugama, olakšavanja trgovine te potpisivanja više protokola o saradnji u oblasti trgovine u 2015. godini već su dale pozitivne rezultate, što potvrđuje  rast izvoza od 3,52 posto, pad uvoza od 2,75 posto, pad trgovinskog deficita od 8,69 posto i rast pokrivenosti uvoza izvozom od 3,10 posto.

 

NV

Na vrh