Vijećnici Gradskog vijeća o programu rada do kraja godine

Nakon što su usvojili predloženi dnevni red, vijećnici Gradskog vijeća Grada Sarajeva razmatraju Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada Gradskog vijeća za ovu godinu

24. Sep 2014. | 12:27 | S.K
29089

Uočena je potreba za reprogramiranjem rada Gradskog vijeća do kraja godine, a posebno u dijelu koji se odnosi na oblast urbanog planiranja, kao i na oblast opće uprave, javnih službi i infrastrukture, te oblast kulture i sporta. 

Gradonačelnik Ivo Komšić je napomenuo da pokretanje izmjena i dopuna regulacionih planova zavisi od finansiranja Grada, te da svi moraju biti efikasniji, jer svaka investicija koja se otvara regulacionim planom donosi određeni procent.

Vijećnica Ariana Talović smatra da je je neophodno najprije razgovarati o rebalansu budžeta, a tek onda planirati. 

Također je i vijećnik Miroslav Živanović naglasio da treba najprije vidjeti finansijski okvir, a potom raditi izmjene i dopune programa rada. 

“Ukoliko želimo da branimo svoju poiziciju kao Grada, onda moramo suštinske stvari rješavati, moramo imati strategiju”, istakao je Živanović. 

S obzirom da je finansiranje Grada Sarajeva jako važno, data je pauza nakon koje će vijećnici glasati o predloženim izmjenama i dopunama programa rada Gradskog vijeća za 2014.godinu, a nakon toga će biti razmatrana Informacija o aktivnostima gradonačelnika vezano za probleme finansiranja Grada Sarajeva.

(Agencija FENA)

Na vrh