Više od 60.000 policajaca će brinuti za sigurnost EP-a u Francuskoj

25. May 2016. | 14:11 | A.D.