Vlada Federacije BiH: Union banci kredit od 10 miliona KM za rješavanje stambenog pitanja mladih

21. Mar 2018. | 16:19 | NV
vlada(48)

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu, Union banci d.d. Sarajevo odobrila kredit iz sredstava po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu – “Ostala domaća pozajmljivanja”, u iznosu od 10.000.000 KM, koja će biti korištena za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja.

Ova sredstva odobrena su banci na kreditnoj osnovi s rokom dospijeća od 20 godina i kamatnom stopom 0,10 posto godišnje (fiksno).

Na ovaj način Vlada FBiH nastoji doprinijeti rješavanju egzistencijalnih pitanja stanovništva, što će utjecati da mladi i obrazovani ljudi ostaju u zemlji.

Važno je i da se na ovaj način jača keditni potencijal banke i mogućnost ponude dugoročnih kredita stanovništvu.

Također, ovo će doprinijeti zadržavanju društveno odgovornog pristupa kreditiranju, boljem korištenju ostalih dostupnih izvora finansiranja usljed efekata optimizacije ročne strukture aktive i pasive banke i višestruko povećati efikasnosti korištenja vlastitih izvora, kažu iz Vlade Federacije BiH.

 

NV / NAP

Na vrh