Vlada KS u borbu protiv korupcije uključila nevladina udruženja

24. Nov 2016. | 16:42 | NV
1

Predsjednik Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije Erduan Kafedžić potpisao je danas Sporazum o saradnji ovog tima sa Centrom za razvoj medija i analize (CRMA)  i Udruženjem INFOHOUSE. U ime udruženja sporazum su potpisali direktori Eldin Karić i Dženana Alađuz.

Ovaj dokument definiše zajedničke aktivnosti i uključivanje nevladinog sektora u realizaciju Akcionog plana Vlade KS za borbu protiv korupcije 2015- 2019. godine.

Kako je istaknuto, u fokusu buduće saradnje biće prevencija i širenje svijesti o štetnosti korupcije u oblastima obrazovanja i zdravstva.

Po riječima Kafedžića, ovo je prvi sporazum koji je Tim Vlade KS sklopio sa organizacijama iz nevladinog sektora, a u čijem je fokusu djelovanja borba protiv korupcije.

“Preporuka je svih relevantnih međunarodnih institucija da vladine institucije u svoje aktivnosti borbe protiv korupcije uključe  nevladin i privatni sektor. Kanton Sarajevo je na ovaj način pokazao svoju spremnost i opredjeljenje da ispoštuje te preporuke i najviše standarde Evropske unije u ovoj oblasti”, istakao je Kafedžić i najavio konkretne operativne radnje sa ova dva udruženja koja su se pravno potvrdila i imaju kapacitete da adekvatno odgovore zahtjevima Akcionog plana Vlade KS za borbu protiv korupcije.

Sporazum  između ostalog predviđa istraživanja o prisutnosti korupcije u oblastima zdravstva i obrazovanja, evaluaciju, kao i izradu strateških dokumenata, odnosno smjernica za borbu protiv korupcije u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama KS.

Direktor projekta ACCOUNT i Centra za razvoj medija i analize Eldin Karić kazao je da je uključivanje nevladinog sektora u Akcioni plan za borbu protiv korupcije dobar i jedini ispravan put  da se posveti borbi protiv korupcije u našem društvu.

“Vladine kao i nevladine organizacije otprilike znaju šta su problemi na terenu i predlažu određene promjene, dok s druge strane  institucije u Kantonu znaju kako probleme rješavati, odnosno imaju mehanizme da provedu promjene. Ne očekujemo da će Tim Vlade preuzeti ingerencije institucija u tom procesu, ali je ovo bar jedna stepenica bliže u rješenju problema”, izjavio je ovom prilikom Karić.

 

NV

Na vrh