Zamjenik ministra odbrane BiH u posjeti komandi EUFOR-a u BiH

3. Mar 2017. | 18:57 | NV
_M2A6787

Zamjenik ministra odbrane BiH za politiku i planove Sead Jusić sa pomoćnicima Zoranom Šainovićem i Elmirom Grebovićem posjetio je  jučer komandu EUFOR-a u Bosni i Hercegovini gdje je razgovarao sa komandantom EUFOR-a generalmajorom Friedrichom Schrötterom i njegovim saradnicima.

Na sastanku se razgovaralo o nastavku i proširenju saradnje između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i komande EUFOR-a u BiH sa posebnim naglaskom na zajedničkoj obuci i jačanju kapaciteta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Jusić se ovom prilikom zahvalio komandantu EUFOR-a na pomoći i podršci koju ova komanda pruža Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH prilikom realizacije brojnih projekata, a posebno u procesu zajedničke obuke i priprema za učešće naših pripadnika u mirovnim operacijama, na polju deminiranja, ali i procesu rješavanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, koji predstavljaju svojevrsni sigurnosni izazov za građane naše zemlje.

Jusić je boravak na lokaciji “Butmir” iskoristio da posjeti i Operativnu komandu OSBiH gdje su ga komandant OK OS BiH generalmajor Dragan Vuković i njegovi zamjenici brigadni generali Ivica Jerkić i Mirsad Ahmić informisali o trenutnom stanju, zadacima i izazovima ove komande i njoj potčinjenih jedinica.

Tokom ovog susreta razgovaralo se i o  implikacijama koje sa sobom nosi nedavno usvojeni dokument “Pregled odbrane”, kao i plan njegove implementacije sa posebnim naglaskom na Plan modernizacije Oružanih snaga BiH, a koji se u velikoj mjeri tiče ove komande i jedinica koje su njoj na vezi.

U sklopu ove posjete zamjenik ministra i njegovi saradnici posjetili su i Centar za obuku za mirovne operacije (PSOTC) gdje ih je komandant brigadir Jasmin Čajić upoznao o aktivnostima ovog Centra, kursevima koji se realiziraju u ovom prestižnom centru, kao i o naporima koje mobilni trening timovi ovog centra poduzimaju tokom realizacije svojih aktivnosti  u centrima za obuku izvan naše zemlje, kako u regionu i susjednim zemljama, tako i šire.

 

NV

Oznake: >

Na vrh