Zatražena provjera rada fakulteta u BiH koji nisu akreditirani

U Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini koji u skladu s Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH vodi Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, dosad je upisano 26 visokoškolskih ustanova

8. Sep 2016. | 12:30 | Dž.A.
fakultet

Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) Enver Halilović upozorio je da još postoji značajan broj visokoškolskih ustanova koje nisu ni započele proces akreditacije, što predstavlja ozbiljan problem kako za studente tih univerziteta, tako i za cjelokupni obrazovni sistem BiH, u kojem djeluje 49 univerziteta i visokoškolskih ustanova.

“Svi koji nisu prošli akreditaciju dužni su da to urade. Uskoro ćemo uputiti dopis svim entitetskim i kantonalnim nadležnim inspekcijama da provjere uslove po kojima rade institucije koje ne podnose zahtjev za akreditaciju”, istakao je Halilović podsjetivši da visokoškolske ustanove koje nemaju akreditaciju ne mogu izdavati diplome niti su one validne.

Naglasio da su i oni univerziteti, koji su već akreditovani, nakon isteka perioda važenja akreditacije, dužni da izvrše i reakreditaciju.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH danas je u Banjoj Luci organizovala i završnu javnu raspravu povodom seta novih dokumenata iz oblasti razvoja i osiguranja kvaliteta.

Riječ je o četiri nova vrlo važna dokumenta, a to su kriteriji za akreditaciju studijskih programa, odluka o normama kojima se utvrđuju minimalni standardi u oblasti visokog obrazovanja te dvije preporuke o kriterijima i standardima nadležnom ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko Distriktu BiH za osnivanje i zatvaranje visokoškolskih ustanova te za prestrukturiranje studijskih programa, kao i kriteriji za licenciranje visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

Javna rasprava o ovim dokumentima trajla je gotovo dva mjeseca, a Halilović potvrđuje da su dobili značajn broj sugestija, od kojih je većina i prihvaćena.

“Navedeni dokumenti predstavljaju rezultat razvojnih planova Agencije u oblasti akreditacije u Bosni i Hercegovini, prije svega predstojeće akreditacije studijskih programa i dio su sistemskog pristupa Agencije u osnaživanju preporuka nadležnim ministarstvima obrazovanja u BiH u okviru nadležnosti koje su dodijeljene Agenciji u skladu s Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH”, kazao je Halilović.

Na završnu raspravu odazvali su se predstavnici javnih i privatnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, Ministarstva civilnih poslova BiH, Centra za priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, te predstavnici međunarodnih organizacija uključenih u reforme visokog obrazovanja.

 

(FENA)

Na vrh