500.000 KM za bolji položaj djece sa autizmom u BiH

24. Jul 2017. | 23:05 | NV
Potpis UG_2_FB i web

U prosjeku, prema izvještaju UNDP-a o stanju ljudskih prava i socijalnoj isključenosti u BiH, jedna od dvije osobe u Bosni i Hercegovini trpi socijalnu isključenost, a procjenjuje se da oko 10% stanovništva ima visoku ili potpunu ovisnosti o drugima zbog određenog vida onesposobljenja.

“Mnogo je marginaliziranih osoba u BiH, a djeca su svakako jedna od najranjivijih kategorija. Nadamo se da ćemo kroz podršku ovom istraživanju djeci sa razvojnim poteškoćama i njihovim roditeljima omogućiti da po prvi put imaju pristup najsavremenijim naučno utemeljenim metodama rada sa djecom s autizmom, te poboljšati kvalitet života za djecu i njihove porodice“, istakao je Jasmin Bešić, direktor Programa podrške marginaliziranim grupama.

Istraživanje počinje u august 2017. godine i biće prvo ove vrste provedeno u BiH.

Model razvijen kroz istraživanje biće preporučen i nadležnim ministrastvima kao standardni obrazac za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju.

 

NV

Na vrh