Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom 2017-2019. u KS

17. Mar 2017. | 22:59 | NV
21966

Kako je važeći Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom Vlade Kantona Sarajevo tretirao period od 2014. do 2016. godine, Vlada KS je, na prijedlog radnog tima i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice usvojila novi Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017-2019. godine.

Pri izradi novog Akcionog plana, koji je rađen uz stručnu i tehničku pomoć Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu – CPRC, vodilo se računa o iskustvu, pokazateljima i efikasnosti implementacije prethodnog Plana i on se bazira na konkretnim izvodivim aktivnostima, definisanim odgovornostima, realnim vremenskim rokovima i očekivanim rezultatima i ciljevima kroz uključivanja svih relevantnih institucija i aktera u Kantonu Sarajevo.

Akcioni plan sadrži prijedloge aktivnosti koje će u toku 2017-2019. godine provoditi nosioci aktivnosti, a koji svakodnevno kroz svoj rad ostvaruju kontakte sa maloljetnim prestupnicima, žrtvama, svjedocima i/ili drugim maloljetnim licima. Plan se u toku implementacije može dopunjavati i korigovati u skladu sa realnim stanjem i potrebama na terenu. Određeni su ciljevi za nosioce aktivnosti koji su odgovorni za njihovu realizaciju.

Multisektorska i multidisciplinarna uključenost u rješavanje problema maloljetničkog prestupništva podrazumijeva angažovanje široke lepeze profesionalaca iz različitih sektora i obrazovnih profila, te iskustva u radu. Tu se prvenstveno misli na profesionalce koji tretiraju odgoj i obrazovanje, porodičnu funkcionalnost, zdravstvo, policiju, pravosuđe i socijalnu politiku.

Aktivnosti iz Akcionog plana 2017-2019. godine se u većoj mjeri baziraju na preventivnim aktivnostima u borbi protiv društveno neprihvatljivog ponašanja maloljetnika, ali se ne umanjuje značaj primjene efikasnih represivnih mjera, a osobito primjene alternativnih mjera.

Na istoj sjednici Vlada je imenovala i novi Tim za implementaciju ovog Akcionog plana na čijem čelu je Elvedin Okerić, kao predstavnik Skupštine KS, i u koji su uključeni predstavnici kantonalnih ministarstava, socijalnih ustanova, sudova, tužilaštva.

Zadaci Tima su praćenje realizacije Plana, pravovremeno reagovanje i upozoravanje sa određenim poteškoćama u njegovom provođenju, prema potrebi planiranje rada s djecom koja nisu sastavni dio Akcionog plana, sačinjavanje godišnjih programa u oblasti primarne, sekundarne i tercijarne prevencije maloljetničkog prijestupništva te redovno izvještavanje nadležnih o realizaciji predviđenih aktivnosti.

 

NV

Na vrh