Alena Kurspahić imenovana za glavnog disciplinskog tužioca Ureda disciplinskog tužioca

12. Apr 2017. | 16:44 | NV
IMG_9734

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je, tokom sjednice koja se održava 12. i 13. aprila 2017. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju Alene Kurspahić na poziciju glavnog disciplinskog tužioca Ureda disciplinskog tužioca VSTV-a BiH.

Alena Kurspahić je rođena 1978. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2002. godine. Pravosudni ispit je položila 2006. godine.

Od 2008. godine Alena Kurspahić obavlja poslove iz nadležnosti Ureda disciplinskog tužioca VSTV-a BiH.

Do imenovanja za glavnog disciplinskog tužioca, odlukom VSTV-a BiH, od 13. 06. 2016. godine bila je vršilac dužnosti glavnog disciplinskog tužioca.

U navedenom periodu Ured je ostvario najbolje rezultate rada od svog osnivanja što je VSTV BiH naročito cijenio prilikom izbora i imenovanja Alene Kurspahić za glavnog disciplinskog tužioca.

Prethodno je u Uredu disciplinskog tužioca, od 2011. godine obavljala dužnost zamjenika glavnog disciplinskog tužioca na koju poziciju je imenovana sa dužnosti disciplinskog tužioca.

Svoje cjelokupno profesionalno iskustvo Alena Kurspahić je stekla u pravosuđu Bosne i Hercegovine počev od pripravničkog staža 2003. godine u Općinskom sudu i u Sarajevu, te nakon reforme pravosuđa, u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz VSTV-a.

 

NV

Na vrh