Ambasador Švedske u BiH i generalni direktor Sudske administracije Švedske posjetili VSTV BiH

21. Apr 2017. | 12:56 | NV
IMG_001

Ambasador Švedske u BiH Anders Hagelberg i generalni direktor Sudske administracije Švedske Martin Holmgren, sa saradnicima, bili su jučer u radnoj posjeti Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH).

Povod za održavanje sastanka je planiranje dalje implementacije Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – faza 2 (Projekt ICEA), kojeg finansira Vlada Švedske u iznosu od 1,7 miliona evra za period 2017- 2019. godina. Sastanak je također bio prilika da se direktoru Sudske administracije Švedske predstavi organizacija i rad VSTV-a BiH i pravosuđa u BiH, te dogovori plan daljih aktivnosti saradnje sa Sudskom administracijom ove zemlje.

Predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija je u uvodnom obraćanju naglasio da Projekat unapređenja efikasnosti sudija i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH predstavlja primjer dobre prakse i saradnje VSTV-a BiH s Vladom Švedske na unapređenju efikasnosti pravosuđa u BiH, te je iskazao zahvalnost ambasadoru Švedske u BiH, istakavši: „Cijenimo vašu pomoć i opredijeljenost da kao naši prijatelji i partneri podržite naše reformske aktivnosti i pružite podršku radu Savjeta i nezavisnom pravosuđu.“

Predsjednik Tegeltija je, također, rekao: „Želim istaći da je u našim rukama jedan od ključeva za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, a on se odnosi na uspostavu vladavine prava kroz efikasan i odgovoran pravosudni sistem. Zato moramo uložiti više od sto posto naših napora da bismo sudove učinili ažurnim i da bismo odgovorili obavezama koje je naša zemlja preuzela potpisivanjem ugovora o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Rezultati koje trebamo postići realizacijom ovog Projekta omogućiće da zadržimo kontinuitet reformskih aktivnosti koje predvodi Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine.“

Ambasador Hagelberg je naglasio: „Potpisali smo ugovor o saradnji između dvije zemlje čija se vrijednost procijenjuje na 1.7 miliona eura i trajaće naredne tri godine. Sudska administracija Švedske će imati istaknutu ulogu u toj saradnji. Svjesni smo da radimo u jednom osjetljivom okruženju, ali s druge strane smo svjesni da je to od velike važnosti, najveće važnosti, za kreiranje sigurne budućnosti u BiH za uspostavu vladavine prava.“   

Generalni direktor Sudske administracije Švedske Martin Holmgren je naglasio da se raduje budućoj saradnji sa VSTV-om BiH i sudovima u BiH, rekavši: „Profesionalno, efikasno, nepristrasno i nezavisno pravosuđe je temelj svake države u kojoj vladaju demokratske vrijednosti. Svaka žena i muškarac su jednaki pred zakonom – i svaka žena i muškarac treba da mogu imati povjerenje u pravosuđe i mogu biti sigurni da će se njihova prava i potrebe poštovati, da sudovi rade i sude nepristrasno i bez obzira na to ko je pred sudom“.

Direktor Holmgren  je, takođe, istakao: „Jačanje vladavine prava je nešto što mi, sudije i drugi uposlenici sudova, svojim radom moramo štititi svaki dan. Obavljanjem svojih poslova u sudovima efikasno, nepristrasno i profesionalno, gradimo povjerenje kod građana. Izgradnjom i očuvanjem tog povjerenja, takođe jačamo društveni ugovor između građana i njihovih institucija, ugovor koji je toliko važan za demokratsku kulturu“.

Osim unapređenja efikasnosti pravosuđa, cilj projekta je borba protiv korupcije i unapređenje transparentnosti pravosudnog sistema. Potreba za jačanjem nezavisnosti i odgovornosti pravosudnog sistema je naglašena i u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju potpisanom sa EU (SSP) i Evropskom partnerstvu. Isto se navodi kao prioritet i u Reformskoj agendi za Bosnu i Hercegovinu za 2015 – 2018. kao i Akcionom planu za njenu realizaciju.

Projektom je predviđena analiza zakonskog okvira koji uređuje finansijske izvještaje nosilaca pravosudnih funkcija i uspostavu efektivnog sistema kontrole, obrade i objavljivanja podataka iz tih izvještaja, kao i uspostavu digitalnog registra finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija. Time bi se pravosudni sistem u BiH trebao učiniti dodatno transparentnim prema javnosti.

 

NV

Na vrh