Ana Babić primila u posjetu predsjednika Akademije nauka i umjetnosti BiH Miloša Trifkovića

10. Jan 2017. | 23:02 | NV
DSC_0106

Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo Ana Babić je u prostorijama kabineta održala sastanak sa akademikom Milošem Trifkovićem koji obnaša funkciju predsjednika Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANU BiH).

Ovom prilikom, akademik Trifković je informisao Babić o aktivnostima koje ANU BiH provodi, kao i o problemima u njenom radu. Naglašen je problem nepriznavanja ove institucije na državnom nivou zbog čega je podnesena i tužba nadležnim tijelima. Na sastanku je istaknuto da su, pored finansijskih posljedica po Akademiju i njene članove koje nemogućnost registracije Akademije na nivou BiH može dovesti, značajno reducirani kapaciteti razvoja nauke i umjetnosti u BiH što može izazvati dalekosežne posljedice po društvo u cjelini.

Predsjedavajuća Babić je naglasila da je neophodno rješavanje pitanja upisa ANU BiH na državnom nivou jer se radi o instituciji koja je od najvišeg državnog interesa i čija uloga je od neprocjenjivog značaja, te dodala sljedeće:

“Bosna i Hercegovina je uvijek imala bogatu naučnu i umjetničku baštinu i kao takva je prepoznata u svijetu, a o tome najbolje svjedoči činjenica da je naša država jedina na prostoru našeg šireg regiona ‘iznjedrila’ dva nobelovca.“

Predsjednik ANU BiH akademik Trifković se zahvalio predsjedavajući Babić na prijemu i naglasio da je institucija koju predstavlja uvijek imala podršku Kantona Sarajevo, za šta je izrazio nadu da će tako biti i u budućnosti.

 

NV

Na vrh