Bataljon taktičkih rezervnih snaga EUFOR-a iz sastava NATO snaga na Kosovu raspoređen u BiH

10. Oct 2017. | 19:59 | NV
EUF_8038

Danas su vojnici Snaga na Kosovu (KFOR) stigli sa Kosova preko Crne Gore na granicu Bosne i Hercegovine kako bi učestvovali u vježbi “Brzi odgovor 2017”. KFOR će učestvovati u obuci sa Višenacionalnim bataljonom EUFOR-a i Oružanim snagama BiH, lokalnim agencijama za provođenje zakona i evropskim rezervnim snagama EUFOR-a.

Bataljon taktičkih rezervnih snaga EUFOR-a iz sastava NATO snaga na Kosovu su “snage iza horizonta”, koje po potrebi mogu biti pojačanje Snagama Evropske unije (EUFOR) u Bosni i Hercegovini. Prethodnog dana su se konvoji kretali kroz Bosnu i Hercegovinu, pokazujući sposobnost EUFOR-a da izvrši brz pokret trupa širom zemlje. Rezervne snage EUFOR-a iz Ujedinjenog Kraljevstva su u petak, 6. oktobra, raspoređene zračnim putem, koristeći avion tipa “Antonov 124”, teretni avion koji je poslužio za strateški prijevoz do sarajevskog aerodroma. EUFOR je dokazao da po potrebi može pozvati snažne snage, koje mogu stići u vrlo kratkom roku.

Bataljon taktičkih rezervnih snaga EUFOR-a iz sastava KFOR-a stacioniran je u Novom Selu u bazi “Marechal De Lattre De Tassigny”. Ovaj bataljon može biti raspoređen bilo gdje u području operacija i izvoditi bilo koji zadatak ili misiju tokom neograničenog vremenskog perioda pošto je potpuno samostalan. Komandant ove jedinice je mađarski oficir i sastavljena je od mađarskih vojnika.

Major Levente Nagy iz bataljona KFOR-a izjavio je da je “bataljon taktičkih rezervnih manevarskih snaga EUFOR-a iz sastava NATO misije KFOR došao u BiH kako bi učestvovao u vježbi za operacije podrške miru “Brzi odgovor 2017”. Naše prisustvo u vježbi koju izvodi EUFOR je dobar primjer odlične saradnje NATO-a i EU na osnovu sporazuma ‘Berlin plus’. Radujemo se zajedničoj obuci sa bh. agencijama za provođenje zakona koje učestvuju u ciklusu vježbi ‘Brzi odgovor’”.

U prvoj fazi vježbe razne jedinice izvodile su internu obuku na nivou voda, čete i bataljona. U drugoj fazi vježbe sve snage su se ujedinile u višenacionalni bataljon, koji trenutno izvodi obuku i odgovara na zadatke koje dobiva od Tima za kontrolu vježbe. Sa jedinicom veličine bataljona, EUFOR je sposoban da djeluje prema proširenom zadatom scenariju. Svi elementi izvode aktivnosti izviđanja i promatranja većih područja.

Glavni zadatak vježbe je integriranje bh. agencija za provođenje zakona, Oružanih snaga BiH i EUFOR-a kako bi se osiguralo da mogu vježbati zajedno na osnovu realnog scenarija i da svako od njih provjeri svoje sopstvene planove za vanredne situacije. Na početku će obuka biti na nižem nivou, uz patrole vozilima, pješačke patrole i vršenje kontrole na kontrolnom punktu. Zatim će se preći na složenije zadatke. Na osnovu dobijenih smjernica, vojnici će uvježbavati upotrebu minimalne sile prilikom pružanja podrške agencijama za provođenje zakona i Oružanim snagama BiH u cilju održavanja sigurnog i stabilnog okruženja.

Komandant EUFOR-a generalmajor Anton Waldner kaže da su “ovi scenariji izabrani kako bi se omogućilo agencijama za provođenje zakona Bosne i Hercegovine da provjere svoje taktike, tehnike i procedure za djelovanje prilikom terorističkog napada. U ovoj vježbi prvi put agencije za provođenje zakona Bosne i Hercegovine, Oružane snage BiH i EUFOR djeluju zajedno kako bi provjerili svoje sopstvene planove za vanredne situacije.”

Jedan od ključnih ishoda vježbe “Brzi odgovor 2017” je pružanje mogućnosti EUFOR-u, ali i svim zemljama učesnicima u misiji, da izvode veće operacije podrške miru na nivou brigade, kako u svojoj zemlji tako i u inostranstvu, ako budu pozvani.

U okviru Operacije EUFOR-a “Althea” trenutno služe vojnici iz 15 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja. Primarni zadaci su pružanje podrške domaćim vlastima na održavanju sigurnog i stabilnog okruženja po potrebi i Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci. Osposobljavanje i obuka će omogućiti Oružanim snagama BiH učešće u operacijama podrške miru u zemlji i inostranstvu,   istovremeno podržavajući cjelokupnu i sveobuhvatnu strategiju EU za BiH.

 

NV

Na vrh