BEEP: OŠ “Hašim Spahić” iz Ilijaša ostvarila najveće energijske uštede

24. Apr 2017. | 15:12 | NV
OS “Hasim Spahic BEEP

OŠ “Hašim Spahić” iz Ilijaša sa 511,21 osvojenih bodova, pobjednik je pilot projekta uporednog mjerenja energijske uštede. Pilot projekat prije dva i po mjeseca pokrenuo je BEEP, u osnovnim i srednjim školama koje su bile dijelom prve faze projekta implementacije mjera energijske efikasnosti u FBiH.

Nakon rekonstrukcije javnih objekata u okviru projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u BiH“ (BEEP), pokrenuta je druga faza projekta koja je imala za cilj motivirati upravu i uposlenike škola, da poduzmu mjere racionalnog korištenja energije, kako bi se ostvarile uštede predviđene projektom rekonstrukcije.

Na osnovu provedenih mjerenja, finalni poredak izgleda ovako: drugo mjesto osvojila je OŠ ”Zahid Baručija”, Vogošća sa 449,88 bodova, treće mjesto osvojila je OŠ ”Musa Ćazim Ćatić», Zenica sa 402, 55 bodova, četvrto mjesto osvojila je Prva osnovna škola Zavidovići sa 372,13 bodova, te peto mjesto Srednja mješovita škola Žepče, sa osvojenih 362,25 bodova.

 

Za školu vrijedi da energiju štedi

Da za školu vrijedi da energiju štedi, najbolje znaju uprava i uposlenici škole OŠ “Hašim Spahić” iz Ilijaša, koji su se tokom trajanja projekta pokazali kao najveće štediše energije te na kraju i zasluženo pobijedili.

“Nakon implementacije radova u školi,  sekretar i ja smo učestvovali na nekoliko stručnih treninga i seminara po pitanju energijske efikasnosti, nakon čega smo sva znanja koja smo stekli pokušali prenijeti na ostale zaposlenike, ali i učenike. I evo prvi rezultati su vidljivi. Sve s ciljem smanjenja računa, a novac koji uštedimo, moći ćemo iskoristiti u druge svrhe“ – kazao je direktor OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš, Mirsad Kustura, te dodao da je cijeli kolektiv škole veoma zahvalan projektu BEEP, jer su im prostorije danas toplije i ugodnije za rad.

Predstavnici projekta BEEP naveli su da njihov angažman nije stao sa završetkom radova na objektima, te da su nastavili sa dodatnom edukacijom uposlenika škola.

“Veoma je važno raditi i na dodatnoj edukaciji uposlenih o racionalnom korištenju utroška energije i to kroz praćenje i evaluaciju. Čestitamo upravi i uposlenicima škole OŠ “Hašim Spahić”, Ilijaš, na pobjedi, a ostalim školama zahvaljujem na učešću i pozivam ih da nastave raditi na očuvanju toplotnog komfora u školama”, zaključili su.

Kao nagradu za zalaganje i ostvarenu energijsku uštedu, učenici OŠ  “Hašim Spahić” Ilijaš osvojili su mobitel android i thermal imaging kamera za smartphone.

 

NV

Na vrh