BH- Gas: Uspješno okončani pregovori za transport gasa preko Mađarske za 2018. godinu

7. Dec 2017. | 18:45 | NV
plinovod

Na sastanku koji je održan danas u Budimpešti u sjedištu FGSZ-a, Uprave BH-Gasa i mađarskog transportera FGSZ-a potpisale su aneks ugovora o transportu prirodnog gasa preko Mađarske za 2018. godinu. Današnji potpis aneksa rezultat je napora koji je BH-Gas uložio u proteklih 6 mjeseci u kontekstu da uslovi i odredbe transporta ostanu na istom cjenovnom nivou kao u ovoj godini, saopćeno je iz BH-Gasa.

Ovo znači da sa aspekta dnevnih potreba BH-Gasu se daje na raspolaganje transportni kapacitet od 1,5 miliona Sm3, što je dovoljno za dnevne potrebe potrošača u FBIH, a u kalkulaciji cijene koštanja ovaj kalkulativni element će biti nepromjenjen u 2018. godini, i ovo su dvije najbitnije odrednice ovog aneksa.

Uzimajući u obzir da je u proteklim danima produžen ugovor sa ruskim isporučiocem, Gazprom Exportom za 2018. godinu i potpisanim aneksom sa mađarskim transporterom obezbjeđene su potrebne količine i transport gasa, te ostaje još nerješeno pitanje ugovora o transportu prirodnog gasa preko Republike Srbije.

BH-Gas je u proteklih godinu dana uložio ogromne napore u obezbjeđenju količina i transporta prirodnog gasa i isti su rezultirali pozitivnim ishodom sa Gazpromom i FGSZ-om, dok je dogovor sa Srbijagasom uslovljen nekim drugim nekomercijalnim elementima, kao npr.uvođenje operatora u Republici Srpskoj koji može ograničavati količine gasa za potrebe Federacije BiH.

BH-Gas je upravo u svojim komentarima predloženog zakona o gasu na državnom nivou naglasio da prejudiciranje zakonskih rješenja ili neadekvatna zakonska rješenja mogu dovesti potrošače u FBIH u nezavidan položaj sa aspekta dnevnih količina i cijena transporta.

BH-Gas još uvijek nema naznaka o konačnom ishodu uzajamno dostavljenih prijedloga između BH-Gasa i Srbijagasa, ali se nadamo da će uz podršku nadležnih institucija iz F/BiH i ovo pitanje biti rješeno za dobrobit svih potrošača ovog energenta, ali i u cilju osiguranja zaštite okoliša, poručuju iz ove kompanije.

 

NV

Oznake:

Na vrh