BiH stranim kreditorima svaki dan vraća blizu dva miliona maraka

11. Dec 2016. | 13:05 | NV
km-1

Bosna i Hercegovina je u prvih devet mjeseci ove godine stranim kreditorima vratila 477,5 miliona maraka ili 1,7 miliona KM dnevno, prenosi poslovni portal capital.ba.

“Dospjele obaveze po vanjskom dugu BiH redovno se servisiraju, i po tom osnovu u prvih devet mjesci ove godine ukupno je plaćeno 477,56 miliona KM. Od tog iznosa, na otplatu glavnice se odnosi 392,9 miliona KM ili 82,27 odsto, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova, te bankarskih provizija 84,66 miliona KM ili 17,73 posto“, navedeno je u Izvještaju o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za devet mjeseci ove godine.

U ukupno servisiranim obavezama, Federacija BiH je učestvovala sa 303,72 miliona KM, Republika Srpska sa 167,76 miliona KM, Distrikt Brčko sa 1,84 miliona KM, a institucije Bosne i Hercegovine sa 4,24 miliona KM.

Najviše novca vraćeno je Međunarodnom monetarnom fondu i to 123,86 miliona KM te Svjetskoj banci 71,7 miliona KM.

Ukupan vanjski dug BiH na kraju septembra iznosio je 8,3 milijarde maraka.

 

NV

Oznake: >

Na vrh