Bilateralna odbrambena saradnja BiH i SAD na zavidnom nivou

21. Feb 2017. | 21:13 | NV
210217-41

Zamjenik ministra odbrane BiH za politiku i planove Sead Jusić sa saradnicima primio je danas vojnog atašea Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini brigadira Marka M. Karasa, s kojim je razgovarao o aktivnostima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, bilateralnoj odbrambenoj saradnji BiH i SAD, te aktivnostima vezanim za implementaciju nedavno usvojenog dokumenta “Pregled odbrane”.

Na sastanku se razgovaralo  i o Planu modernizacije Oružanih snaga BiH, koji je sastavni dio usvojenog dokumenta “Pregled odbrane”  kojim su predviđeni dinamika, načini i modaliteti ukupnog procesa modernizacije Oružanih snaga BiH u narednih deset godina.

Jusić se zahvalio vojnom atašeu Karasu na ukupnom doprinosu koji SAD pružaju Bosni i Hercegovini u oblasti odbrambene saradnje i na njegovoj ličnoj posvećenosti, sugestijama i prijedlozima vezanim za aktivnosti Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

U tom smislu se tokom susreta razgovaralo o trenutnom stanju i izazovima u oblasti odbrane, te intenziviranju aktivnosti u svrhu što skorijeg aktiviranja Akcijskog plana za članstvo u NATO (MAP), kao i drugim pitanjima vezanim za odbranu.

Pukovnik Karas je podržao dosadašnje aktivnosti  MO i OS BiH, obećao nastavak  podrške i saradnje sa Ministarstvom odbrane i Oružanim snagama BiH u narednom periodu.

 

NV

Na vrh