Borovac-Narayan: Osigurati budžetska sredstva za zaštitu prava djece u BiH

12. Jan 2017. | 19:34 | NV
Borovac-Narayan

Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac sastala se danas u Sarajevu sa Geetom Narayan, koja je krajem prošle godine preuzela dužnost predstavnice UNICEF-a u našoj zemlji. Zajednički je zaključeno kako je poštivanje dječijih prava jedan je od ključnih segmenata zaštite ljudskih prava.

“Neophodno je osigurati znatno više novca na svim nivoima vlasti u BiH kako bi se osigurala provedba međunarodnih dokumenata kao i akcionih planova, u ovom slučaju konkretno Akcionog plana za djecu u BiH 2015.-2018. godine”, naglasila je ministrica Borovac dodajući kako je i u ovom pitanju vidljivo da je snaženje ekonomije preduslov svih ostalih procesa u zemlji.

Razgovarano je o unapređenju mehanizama praćenja i izvještavanja o primjeni međunarodnih konvencija koje je BiH ratificirala kao i o mogućnostima da se kroz proces evropskih integracija naše zemlje zaštita prava djece, a naročito romske, dovede na viši nivo, odnosno dosegnu evropski standardi.

Ministrica Borovac je izrazila uvjerenje da će BiH pravovremeno i kvalitetno odgovoriti na Upitnik Evropske komisije te “uskoro dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i početi da se bavi stvarnim problemima i pitanjima čije rješavanje je u interesu svih građana naše zemlje.”

Narayan je pohvalila dosadašnju provedbu Akcionog plana za djecu BiH ponudivši podršku UNICEF-a u narednim aktivnostima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

 

NV

Na vrh