Bukvarević sa predstavnicima boraca iz 15 općina: Obustavlja se finansiranje boračkih organizacija

26. Jul 2017. | 16:58 | NV
borcisporazum

U sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu danas je potpisan Sporazum o dinamici realizacije rješenja boračkih zahtjeva, a nakon sastanka koji su s predstavnicima boraca koji protestiraju ispred zgrade Vlade FBiH održali federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević i zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, kao članovi Radne grupe koje je za rješenje boračkih zahtjeva formirala Vlada FBiH, saopćeno je iz Vlade FBiH, prenosi agencija Patria.

Sporazum, koji su potpisali predstavnici boraca iz 15 općina, podrazumijeva da Federalna vlada zatraži od kolegija oba doma Federalnog parlamenta hitno sazivanje vanrednih sjednica domova i, po skraćenom postupku, razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica i tako obezbijeđen zakonski osnov za izradu i objavu Jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, uključujući i bazu podataka svih oblika pomoći iz budžeta sa svih nivoa vlasti u BiH.

Federalna vlada se obavezala da će odmah u parlamentarnu proceduru uputiti Prijedlog zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja koji utvrđuje reprezentativnost boračkih udruženja, jasno definira njihovo organizovanje, izbor organa i finasiranje ovih udruženja.

Predstavnici boraca će odrediti svoje predstavnike da, u saradnji sa općinskim službama boračko-invalidske zaštite i u skladu s kriterijima, u čijoj izradi će i oni učestvovati, utvrde stvarne korisnike prava iz Sporazuma za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija čija primjena je predviđena od 1.9.2017. godine.

Danas potpisanim Sporazumom predviđeno je da demobilisani borci koji ispune utvrđene kriterije iz tačke 5. dobijaju izuzetno materijalno obezbjeđenje u visini do 25 posto prosječne plaće u FBiH za proteklu godinu, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku. Korištenje ovog prava za demobilisanog borca će trajati u skladu sa Odlukom Vlade FBiH dok je u potrebi (dok ispunjava kriterije) ili dok ne ostvari svoje drugo pravo po važećim zakonima u Federaciji BiH.

Federalni ministar Salko Bukvarević danas je posebno istaknuo važnost obaveze da ovo ministarstvo u dalju proceduru upućuje zahtjeve koji imaju za cilj zaštitu ugleda i prava branilaca i članova njihovih porodica, a koji se odnose na njihovo liječenje u svim zdravstvenim institucijama u BiH. Istaknuo je i da ministarstvo protiv boraca koji su mirno protestirali pred zgradom Vlade FBiH neće pokretati krivične postupke.

Prihvaćen je i zahtjev da bude obustavljeno finansiranje rada boračkih organizacija i udruženja do donošenja Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja. Federalni ministar je još jednom pozvao sve pripadnike branilačke populacije da svoje probleme rješavaju dijalogom u okviru institucija sistema.

Nakon potpisivanja Sporazuma, predsjednik Patriotske lige općine Teočak Ibrahim Hasanović se zahvalio Vladi FBiH na do sada učinjenom i što nakon više od 20 godina današnji događaj pokazuje da nezbrinuti borci konačno nisu sami.

I pored ovog Sporazuma, ispred Vlade FBiH još uvijek se nalaze borci iz Živinica, Bugojna, Krajine koji poručuju da neće otići dok se ne ispune tri osnovna zahtjeva. Oni tvrde da potpisnici Sporazuma nisu njihovi predstavnici.

 

NV / NAP

Na vrh