CCI: Vlada i Skupština Kantona 10 za pola godine održala dvije sjednice i usvojila jedan zakon

18. Jul 2017. | 16:42 | NV
cci livno

Prvu polovicu 2017. godine, u Kantonu 10, obilježio je nastavak loših rezultata obje institucije vlasti u kantonu i nastavak političke krize, navodi se u izvještaju Centra civilnih inicijativa (CCI), prenosi agencija Patria.

Nakon više od godinu dana krize u Kantonu 10 HDZ BiH je smijenio vlastitog kantonalnog premijera Draška Dalića u junu ove godine i tri ministra. Novi kantonalni premijer je Ivan Jozić, također iz HDZ-a. HDZ i dalje određuje ko će činiti vlast u ovom kantonu. Ova stranka u Vladi sada ima premijera  i četiri ministra, tri ima SNSD a jednog ministra ima SDA. U Skupštini Kantona 10 HDZ BiH ima 11 od ukupno 25 zastupnika. Koaliciju čine sa SNSD-om i SDA.

Da li će novi Vlada i Skupština Kantona 10 uspjeti napraviti bilo kakav pomak? Prema izvještajima CCI-a dosadašnja vlast u ovom kantonu bila je najlošija od svih deset kantonalnih vlasti, iako su za godinu dana potrošili više oko 42 miliona KM samo na plaće u javnoj službi što je više od polovice ukupnog kantonalnog budžeta.

Objavljujemo dijelove izvještaja CCI-a o radu Vlade i Skupštine Kantona 10:

Skupština Kantona 10 i u prvoj polovici 2017. godine zadržala je status jedne od kantolanih institucija sa najlošijim rezultatima. Za šest mjeseci održane su svega dvije redovite sjednice, što je ubjedljivo najmanje od svih kantonalnih skupština. Uz te dvije sjednice, održane su i dvije izvanredne, na kojima je donesena Odluka o privremenom financiranju i smjenjena Vlade.

Od ionako malog broja mjera, razmotrenih u promatranom razdoblju, više od trećine otpada na bavljenje vlasti samom sobom. Broj značajnih mjera usvojenih u promatranom razdoblju je zanemariv – za šest mjeseci, usvojen je samo jedan zakon (najmanje od svih kantonalnih skupština), a nije usvojena niti jedna strategija. Četiri kantonalne skupštine usvojile se tri puta više zakona, jedna četiri puta, jedna pet, dvije devet i jedna 12 puta više od Skupštine Kantona 10.

Iako su i prošlogodišnji rezultati bili krajnje skromni, ovogodišnji predstavljaju pad i u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu. Za razliku od 2016. godine, kada je Skupština realizirala niz mjera koje su mogle utjecati na kvalitetu života građana ovog kantona (između ostalog i vrlo značajnu Strategiju razvoja) u promatranom razdoblju je došlo do naglog pada u realizaciji ovakvih i sličnih mjera. Nije usvojena niti jedna strategija a nije zaživjela ni spomenuta Strategija razvoja kantona.

Skupština Kantona 10 jedina je institucija vlasti u BiH koja svoj Program rada za 2017. godinu nije donijela niti do kraja prve polovice ove godine. Program rada Skupštine za 2017. godinu usvojen je tek 3.7.2017. iako je, po Poslovniku, trebao biti usvojen prije kraja 2016. Nastavak je ovo neprihvatljive prakse, u kojoj je u posljednjih 11 godina program usvojen samo u 5 navrata, a i tada, svaki put, sa ozbiljnim kašnjenjima.

Skupština je tek treći put, u posljednjih 11 godina, usvojila budžet u zakonom propisanom roku. Nažalost, budžet nije i stupio na snagu, odmah nakon usvajanja, jer je Klub srpskih zastupnika pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, s njim u vezi.

Javna potrošnja guta najveći dio budžeta u Kantonu 10. Budžet Kantona za 2017. godinu, najveći je do sada. A najviše sredstava, budžetom za 2017. godinu, planirano je za oblast “Bruto plaće i naknade zaposlenih” –  oko 42 miliona KM ili 55 posto od ukupnog budžeta.

Iako su rezultati rada Skupštine Kantona 10 vrlo skromni, a intenzitet rada krajnje nezahtjevan – u prvoj polovici godine nije se radilo ni dva sata mjesečno, u prosjeku – većina zastupnika skupštine Kantona 10 je profesionalizirala svoj status i na temelju toga redovito prima plaću. Uporedbe radi, zastupnici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, uključujući i rukovodstvo Skupštine, nakon jednoglasno donesene odluke, kao rezultat visoke socijalne svijesti i društvene odgovornosti, ne primaju plaću za svoj angažman u Skupštini, iako su im intenzitet rada i produktivnost daleko iznad one koju pokazuju zastupnici Skupštine Kantona 10.

Ustavni Sud Federacije BiH je u februaru presudio da dvije od pet mjera koje je Skupština usvojila u decembru 2016. godine, a na koje je pokrenut mehanizam vitalni nacionalni interes, vrijeđaju nacionalni interes bošnjačkog i srpskog naroda u Kantonu 10. Obzirom da se radi o višegodišnjim problemima, koji su stalni kamen spoticanja u ovom kantonu, za očekivati je bilo da Skupština, nakon izrečene presude, intervenira prema Vladi, tražeći da u određenom roku dostavi ove dokumente ponovno na razmatranje, u obliku koji neće biti sporan i vrjeđivati ničije vitalne nacionalne interese.

Od posljednjih općih izbora, u oktobru 2014., broj zaposlenih je pao sa 9.621, na 9.105, u aprilu ove godine. I pored smanjenja broja radnih mjesta i priliva novog radnosposobnog stanovništva iz škola, u naznačenom razdoblju je došlo i do pada broja nezaposlenih, u ovom kanotnu – sa 9.395, na 8.510. Rezultat je to sve većeg odlaska stanovništva iz zemlje, ka Evropskoj uniji i drugim razvijenim državama svijeta. Što je uz negativan prirodni priraštaj – a broj umrlih u prva četiri mjeseca ove godine je skoro duplo veći od broja rođenih – razlog za alarm, na svim razinama vlasti.

Vlada Kantona 10 je, uz vlade Posavskog i Zapadnohercegovačkog kantona, imala najniži intenzitet rada i produktivnost, u prvih šest mjeseci 2017. godine. Održano je svega 16 sjednica, pri čemu je posljednju, održanu zadnjeg dana promatranog šestomjesečja, održala nova Vlada. Niti u jednom mjesecu Vlada se nije pridržavala poslovničke obveze o održavanju sjednica jednom tjedno.

 

NV / NAP

Na vrh