Članovi Predsjedništva BiH primili Cristiana Dan Predu

27. Jan 2017. | 15:45 | NV
PBIH-Dan Preda%2c1

Članovi Predsjedništva BiH izrazili su dobrodošlicu članu Evropskog parlamenta i izvjestiocu za BiH Cristianu Dan Predi.

Izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH je u sklopu redovne posjete BiH predstavio Izvještaj o BiH, na osnovu kojega Odbor za vanjska pitanja Evropskog parlamenta donosi rezoluciju o BiH. Dodao je da je na Izvještaj uloženo 288 amandmana, koji će biti razmatrani i koje treba odobriti Evropski parlament.

Razgovarano je o Izvještaju i općenito napretku BiH na evropskom putu. Pozdravljen je napredak u sprovođenju reformi i odlučnosti BiH da nastavi s institucionalnim i socio-ekonomskim reformama, borbom protiv korupcije i organiziranog kriminala, reformom pravosuđa i državne uprave.

Članovi Predsjedništva BiH informirali su Cristijana Dan Predu o spremnosti institucija BiH, na svim nivoima, da odgovore na zadatke vezane za ispunjavanje Upitnika i cilju sticanja statusa države kandidata za članstvo u EU do kraja 2017. godine.

Izrazili su zahvalnost institucijama EU na sveukupnoj i kontinuiranoj podršci BiH na evropskom putu.

Susretu je u ime hrvatskog člana Predsjedništva BiH dr. Dragana Čovića prisustvovao savjetnik Dejan Vanjek.

 

 

NV

Na vrh