Delegacija francuskog ministarstva pravde i škole za sudije i tužioce u posjeti VSTV-u BiH

7. Mar 2017. | 19:58 | NV
IMG_5628

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačko vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Milan Tegeltija, zajedno sa direktorom Sekretarijata VSTV-a BiH Admirom Suljagićem ugostio je danas delegaciju Ministarstva pravde Francuske i Državne škole za sudije i tužioce ove zemlje.

Francuska delegacija je bila u sastavu, ispred Ministarstva pravde Francuske Benjamin Danlos, šef odjela za saradnju, Nicole Cochet. generalna direktorica i Cvijeta Jekić, direktorica za operacije Međunarodne pravosudne saradnje, ispred Državne škole za sudije i tužioce sudija Marie Compere, šef Odjela za međunarodnu saradnju i  Benoist Chamouard, zamjenik direktora.

Cilj današnje posjete bio je uspostavljanje međunarodne saradnje u oblasti pravosuđa između Bosne i Hercegovine i Francuske, te moguća realizacija zajedničkih projekata za unaprjeđenje znanja i iskustava u spomenutoj oblasti.

Tegeltija je gostima iz Francuske poželio dobrodošlicu, istakavši važnost iskustava koje BiH može dobiti od jedne „stare“ demokratije kakva je Francuska. Predsjednik je goste upoznao sa vizijom i misijom VSTV-a BiH kao krovne pravosudne institucije sa primarnim nadležnostima u oblasti imenovanja i disciplinske odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija ali i drugih važnih pitanja za dobro funkcionisanje pravosuđa. Pozdravio je inicijativu za saradnju posebno u kontekstu približavanja BiH standardima Evropske unije kada je u pitanju vladavina prava.

Danlos je istakao da je dosadašnja saradnja u oblasti pravde između BiH i Francuske bila skromna i da se nada će se ona u narednom periodu razviti i produbiti kroz razvoj sveobuhvatnog pravosudnog projekta.

Cochet je istakla da francusko ministarstvo pravde ima lepezu usluga i međunarodnih projekata koju mogu predstavljati temelj za razmjenu znanja i iskustava. Dok je Compere naglasila da BiH i Francuska nemaju isti pravni sistem, ali da sudije i tužioci imaju isto polje djelovanja pa otuda zainteresovanost za produbljivanje znanja na osnovu različitih iskustava.

Suljagić je prezentirao rad VSTV-a BiH, njegove nadležnosti i strukturu, te implementaciju finansijskih sredstava međunarodnih donatora putem projekata koji su do sada uspješno realizovani, stavljajući se na raspolaganje za dalju saradnju.

 

NV

Na vrh