Dobavljači Kozuma u BiH traže zaštitu države u slučaju Agrokor

27. Jul 2017. | 15:04 | NV
skladiste

13. jula 2017. godine u Sarajevu je formirana Skupština dobavljača koji posluju sa kompanijama u vlasništvu Agrokora u Bosni i Hercegovini, prenosi agencija Patria.

Skupština je imenovala pregovarački tim čija je funkcija da kontaktira sa organima vlasti i komunicira sa dužnicima radi lakše i efikasnije naplate potraživanja.

Pregovarački tim je prije dva dana održao konsultativni sastanak sa predstavnicima kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Dobavljači Konzuma BiH izrazili su nepodjeljeni interes za nastavak rada Konzuma BiH i spremni su doprinijeti da se što prije izađe iz nastale krize, kako bi se obezbijedilo stabilno i dugoročno poslovanje Konzuma BiH u interesu i Konzuma i njegovih dobavljača.

Od institucija vlasti Bosne i Hercegovine i entiteta očekuje se da preuzmu mjere iz svoje nadležnosti u cilju zaštite dobavljača i bh. kompanija koje su u sastavu Agrokora.

Nakon razmatranja prijedloga Agrokora koji je iznijet od strane vanrednog povjerenika Agrokora na sastanku održanom 13.07.2017. godine u Sarajevu, a nakon navedenog konsulatativnog sastanka, pregovarački tim je jednoglasno donio sljedeće zaključke:

1. Neće se potpisivati Ugovor sa Merkatorom za isporuku robe bez prethodnog obezbjeđenja jedinstvene garancije (avalirana mjenica ili garancija banke). Svim dobavljačima će se sugerisat da pojedinačno ne potpisuju Ugovore prije nego što dobiju jedinstvene garancije koje će važiti za sve dobavljače. U tom cilju treba što prije pristupiti pregovorima i potpisivanju Ugovora sa Merkatorom BiH za buduće isporuke roba.

2. Traži se da Merkator preuzme odgovarajući dio duga koji ima Konzum BiH adekvatno trenutnim udjelima u prometu postojećeg Konzuma BiH, odnosno, adekvatno tekućem učešću Merkatora u prodaji Konzuma BiH.

3. Za nastavak poslovne saradnje sa Konzumom BiH traže se garancije Sarajevskog kiseljaka d.d. i Ledo d.o.o. Čitluk za pokrivanje dijela tekućih potraživanja u visini od 17 miliona eura i budućih redovnih tekućih potraživanja.

 

NV / UPFBIH

Na vrh