Dobit Lutrije BiH 3,5 puta veća nego 2015. godine

29. May 2017. | 20:39 | NV
lutrija1(9)

Federalna vlada je usvojila izvještaj o poslovanju Lutrije BiH za 2016. godinu, te dala saglasnosti na Odluku o raspodjeli dobiti za 2016. i na Plan poslovanja za 2017. godinu. Lutrija BiH je lani ostvarila ukupan prihod od 29.655.472 KM, od čega se na prihod od igara na sreću odnosi 28.784.917 KM, ili 97,1 posto. Prošlogodišnji prihod je tri posto veći u odnosu na ostvarenje u 2015. godini.

Vrijednost ukupne aktive, na bazi bilansa stanja na dan 31.12.2016. godine, iznosi 16.584.968 KM. Stalna sredstva od 9.146.542 KM čine 55 posto ukupne aktive, a čine je nematerijalna (13,3 posto) i materijalna imovina (85,9 posto), investicijske nekretnine (0,4 posto), ostala stalna materijalna sredstva (0,1 posto) i dugoročni finansijski plasmani (0,3 posto).

Na osnovu usvojenih finansijskih izvještaja, dobit Lutrije BiH, poslije oporezivanja za 2016. godinu iznosi 510.449 KM, što je 3,5 puta više nego u 2015. godini i u cjelokupnom iznosu je predviđena za investiranje u razvoj. Tokom 2016. godine uplaćeno je 4.670.000 KM, što je 230.000 KM više nego u 2015. godini ili 5,2% više u odnosu na 2015. godinu.

Kad je riječ o 2017. godini, planiran je promet od 50.157.000 KM, a prihod od 29.194.000 KM. Projekcije osnovnih parametara plana predviđaju isti nivo dobiti za 2018. i 2019. godinu.

Kako je danas odlučeno, dobit Lutrije BiH za 2016. godinu od 510.449 KM bit će, prema prijedlogu Nadzornog odbora, raspoređena za investiranje i razvoj.

 

NV / NAP

Na vrh