Dug FBiH po osnovu vrijednosnih papira blizu milijardu maraka

17. Feb 2017. | 11:43 | NV
km-1

Zbog ubrzanog zaduživanja obveznicama i trezorskim zapisima nedospjeli unutrašnji dug Federacije BiH po osnovu vrijednosnih papira porastao je na kraju 2016. godine na 988,0 miliona KM, nakon što je u trećem kvartalu iznosio 917,2 miliona KM, izvještava Indikator.ba.

Najveći dio duga odnosi se na tržišne obveznice 560,0 miliona KM, dok na trezorske zapise otpada 110 miliona.

Iako je bilo predviđeno da se u četvrom kvartalu 2016. održe četiri aukcije trezorskih zapisa, zbog izostanka sredstava Međunarodnog monetarnog fonda, izmijenjen je kalendar aukcija te je održano sedam aukcija od čega pet
aukcija trezorskih zapisa i dvije aukcije trezorskih obveznica čime je za finansiranje budžetskih izdataka prikupljeno dodatnih 150 miliona KM sa domaćeg tržišta.

Ostatak nedospjelog duga po osnovu vrijednosnih papira čine obveznice za ratna potraživanja 195,4 miliona KM, te obveznice stare devizne štednje 51,8 mil. KM.

Glavni investitori u vrijednosne papire Vlade Federacije BiH i dalje su banke koje posluju na teritoriji Federacije BiH, iako se u manjem broju i obimu, na aukcijama obveznica javljaju i drugi investitori (osiguravajuća društva, javna preduzeća).

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH, a koji obuhvata vanjski dug i unutrašnji dug, na dan 31.12.2016. godine iznosio je 6,26 milijardi KM. Unutrašnji dug na dan 31.12.2016. godine iznosio je 1,01 mlrd. KM, a vanjski 5,25 mlrd KM.

Najveći strani kreditori BiH su međunarodne finansijske isntitucije – Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka, Međunarodni monetarni fond i dr.

Za otplatu glavnice duga u prvom kvartalu 2017. godine Vlada FBiH je predvidjela 94,6 mil. KM, a za servisiranje kamata 20,7 mil. KM.

 

NV

Na vrh