Dugovanje BiH u prošloj godini povećano za 140 miliona maraka

2. Jul 2017. | 22:40 | NV
17457

Javna zaduženost BiH prošle godine iznosila je 12,09 milijardi KM, a u odnosu na 2015. godinu javni dug je povećan za 140,55 miliona KM ili 1,18 posto, informacija je Vijeća ministara BiH, prenosi Srna.

Učešće javnog duga BiH u Bruto društvenom proizvodu (BDP) 2016. godini iznosi 39,78 posto, navedeno je u Informaciji za 49. sjednicu Predstavničkog doma parlamenta BiH zakazanu za 5. juli.

Vanjski dug povećan je za 127,96 miliona KM ili 1,52 posto, a unutrašnji za 12,59 miliona KM ili 0,35 posto.

Od ukupne javne zaduženosti u 2016. godini se na vanjski dug odnosi 8,5 milijardi KM ili 70,63 posto, a na unutrašnji dug 3,6 milijardi KM ili 29,37 posto javne zaduženosti.

U stanju vanjskog duga najveće učešće imaju Svjetska banka – IDA i IBRD sa 33,44 posto, Evropska investiciona banka sa 20,99 posto, Međunarodni monetarni fond sa 12,25 posto, Pariski klub sa 8,9 posto i Evropska banka za obnovu i razvoj sa 7,44 posto, što predstavlja 83,02 posto ukupnog vanjskog duga.

Servis vanjskog duga u 2016. godini iznosi 735,40 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 611,69 miliona KM ili 83,18 posto, a na kamatu 123,71 miliona KM ili 16,82 posto.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 54,28 posto, Republika Srpska sa 45,04 posto, Distrikt Brčko sa 0,24 posto i institucije BiH sa 0,44 posto.

U ukupnom iznosu servisa vanjskog duga Federacija BiH učestvuje sa 64,05 posto, Republika Srpska sa 34,97 posto, dok institucije BiH učestvuju sa 0,63 posto, a Distrikt Brčko sa 0,35 posto.

 

NV

Na vrh