EDUS i USAID u projektu “Unaprjeđenje statusa djece sa poteškoćama u razvoju u BiH“

12. Sep 2017. | 15:26 | NV
Program-podrske-marginaliziranim-grupama

U svjetlu aktuelnog problema nedostatka prostora i kapaciteta za rad sa djecom sa kojim se suočava EDUS – Edukacija za sve i granta u iznosu od 500.000 KM koji je EDUS-u dodijeljen u julu 2017. godine od strane USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama, želimo pružiti javnosti više informacija o namjeni navedenog granta.

Naime, navedena sredstva su dodijeljena EDUS–u samo za potrebe provođenja istraživačkog projekta “Unaprjeđenje statusa djece sa poteškoćama u razvoju u BiH“ koji će se realizirati kroz tri komponente, saopćeno je iz EDUS-a. Dalje se u saopćenju kaže:

“U okviru prve komponente istraživačkog projekta EDUS će razviti mjerni alat za stručnjake za praćenje razvoja djece i ranu detekciju poteškoća u razvoju. EDUS će uz pomoć odobrenog granta razviti elektronsku aplikaciju s ciljem što ranijeg praćenja detekcije djece koja se razvijaju atipično. Ovo je prvi alat ovog tipa na Balkanu utemeljen na normama razvoja djece u BiH.

Druga komponenta istraživačkog projekta ima za cilj kreiranje protokola za dijagnosticiranje poremećaja autističnog spektra. Ovaj protokol je multidisciplinaran i povezuje više oblasti (neuropedijatrija, psihologija, psihijatrija, genetika i biohemija…), te će uključiti i najnovije naučne pristupe poput hemijske analize biomarkera iz uzorka pljuvačke djeteta koje će pomoći u dijagnozi poremećaja autističnog spektra.

U trećoj fazi istraživačkog projekta će se analizirati indikatori najefektivnijeg modela provođenja rane intervencije u radu s djecom,obizrom da je period od navršenih 18 mjeseci života do 3 godine ključan za razvoj mozga djeteta i prilika za ostvarenje punog potencijala djeteta.

Dake, ovaj istraživački projekat će po svom završetku ponuditi prvo sistemsko, naučno dokazano rješenje za ranu detekciju, dijagnozu i intervenciju djece sa razvojnim poteškoćama u BiH. Ovaj istraživački projekat uključuje rad sa minimalno 1000 djece u najmanje 10 gradova širom Bosne i Hercegovine, te angažman 20 univerzitetskih profesora, te preko 50 stručnjaka za rad s djecom.

Ovim putem želimo naglasiti da su sredstva obezbijeđena kroz USAID-ov Pogram podrške marginaliziranim grupama (PPMG) namijenjena isključivo i samo troškovima istraživanja i ne pokrivaju troškove prostora i drugih resursa koji su potrebni za provođene EDUS-ovog redovnog programa rada sa djecom sa poteškoćama u razvoju.”

 

NV

Na vrh