FBiH će dobiti novi zakon o PIO 12. januara?

11. Jan 2017. | 09:55 | NV
dom_naroda_federalni_parlament_6

Federacija Bosne i Hercegovine dobit će 12. januara novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju ako Dom naroda Federalnog parlamenta, u čijem je predloženom dnevnom redu, odobri tog dana isti tekst koji je već prihvatio Predstavnički dom 13. decembra prošle godine.

U dosadašnjoj odmakloj parlamentarnoj proceduri ovog akta, federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača najavio je kao jednu od njegovih bitnih karakteristika novi, bodovni sistem za određivanje visine penzija.

“Bodovna formula je pravedniji sistem. To znači da će osoba koja svake godine prima platu u visini prosječne, dobiti za svaku takvu godinu po jedan bod. Ti, lični bodovi, množe se s opštim bodom 13,6. Na taj način, osoba s prosječnom platom od 830 KM, koju je ostvarila tokom 40 godina, imat će penziju oko 526 KM”, primjer je koji je “izračunao“ Drljača.

U predloženom zakonu se obračun starosne penzije bodovnom formulom bazira, dakle, na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima. Za svaku godinu staža s plaćenim doprinosom osiguranik stiče bodove proporcionalno uplaćenom doprinosu: 1 bod ako je plaća bila ista kao i prosječna u Federaciji (2 boda ako je bila dvostruko veća od prosječne, 0.5 boda ako je bila pola prosječne, itd.).

Radi se o zakonu od ključne važnosti za Federaciju BiH za osiguranje finansijske stabilnosti penzionera, poboljšavanje sistema penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbjeđivanje njegove dugoročne finansijske stabilnosti, navela je između ostalog Federalna vlada kao predlagač zakona.

Zakon je utemeljen na Strategiji reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH, koju je usvojio Parlament Federacije BiH, navedeno je također.

Da bi stupio na snagu, potrebno je da ga, kao i svaki drugi zakon, prihvate oba doma u istovjetnom tekstu.

U slučaju razlika, koje se u parlamentarnoj praksi događaju zbog podnošenja amandmana, obavezno je usuglašavanje tekstova između dva doma, a to je proces koji odlaže operativnost akta za neko vrijeme.

 

NV / Fena

Na vrh