Federalna vlada traži jednostavnije procedure za angažovanje Oružanih snaga u slučaju požara

21. Jul 2017. | 17:47 | NV
helikopter(18)

Federalna Vlada zadužila je Federalnu upravu civilne zaštite da sve svoje raspoložive ljudske i materijalne resurse stavi na raspolaganje i pruža pomoć u gašenju požara na ugroženim područjima u Federaciji, saopćeno je nakon sjednice Vlade danas u Sarajevu.

Zaključeno je i to da FUCZ treba da, u saradnji s Ministarstvom sigurnosti BiH i Ministarstvom odbrane BiH, pokrene inicijativu za izmjene i dopune Standardnih operativnih procedura angažovanja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na pružanju pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne ili druge nesreće, kojom bi ove procedure bile pojednostavljene, a vrijeme potrebno za njihovu primjenu skraćeno.

Šef FUCZ-a Fahrudin Solak rekao je danas novinara u Sarajevu da su u BiH nadležnosti vrlo složene te da sto često predstavlja problem i kada je u pitanu djelovanje civilne zaštite u vrijeme nepogoda.

Dijelove Bosne i Hercegovine proteklih danas zahvati su snažni požari. Najteže je bilo u blizini Mostara i na planini Čvrsnici kod Jablanice. U bh. entitetu Republika Srpska požar je poharao dijelove oko Ljubinja i Trebinja.

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici zadužila i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da putem kantonalnih organa uprave nadležnih za šume i šumsko zemljište upozore preduzeća koja gospodare šumama na obavezu preduzimanja općih mjera zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, kao i drugih koje su utvrđene propisima iz oblasti šumarstva i planovima zaštite šuma od požara.

Općinski i kantonalni štabovi civilne zaštite zaduženi su da preduzimu sve potrebne radnje iz svoje nadležnosti na usmjeravanju i neposrednom organizovanju i provođenju mjera i aktivnosti koje se odnose na zaštitu od požara na području općine, grada i kantona, te da redovno razmatraju stanje u ovoj oblasti s ciljem unapređenja mjera zaštite od požara.

Kantonalne uprave, općinske i gradske službe civilne zaštite dužne su da, u skladu s materijalnim mogućnostima, ubrzaju aktivnosti na popunjavanju, osposobljavanju i opremanju profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica u skladu s procjenama ugroženosti zaštite od požara općina, grada i kantona.

 

NV / NAP

Na vrh