Grad Tuzla izabran za učešće u ReLOaD projektu

21. Jul 2017. | 18:48 | NV
IMG_1407

Grad Tuzla je jedan od deset općina i gradova u BiH, koji su izabrani u prvom ciklusu za učešće u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD. Cilj ReLOaD projekta je dalje jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva širenjem uspješnog modela transparentnog finansiranja projekata organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave. Također, projekat nastoji osigurati veće građansko učešće u procesima donošenja odluka i unaprijediti pružanje javnih usluga za sve građane u lokalnim zajednicama.

“Učešće u projektu ReLOaD za GradTuzla ujedno predstavlja i priznanje za dosadašnju dobru saradnju lokalne uprave sa organizacijama civilnog društva, ali i konkretnu podršku za njeno unapređenje, u skladu sa praksom u zemljama EU. Zahvaljujući metodologiji koju smo počeli primjenjivati još od učešća u projektu LOD II i koju smo se obavezali primjenjivati i u budućnosti,  postiže se veća transparentnost trošenja javnih sredstava i njihovo usmjeravanje u istinske, prioritetne potrebe građana, uz veće učešće organizacija civilnog društva. Sve zajedno, uzimajući u obzir i činjenicu da ćemo kroz projekat ReLOaD obezbijediti i dodatna sredstva za podršku organizacijama civilnog društva koje realizuju projekte od interesa za građane, doprinosi boljem životu naših građana.  Zahvalni smo EU koja je obezbijedila sredstva i UNDP BiH, koji ista implementira, na projektu koji doprinosi jačanju lokalne demokratije, a samim tim i jačanju uloge lokalnih zajednica u razvoju civilnog društva u BiH”, rekao je gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović

ReLOaD je trogodišnji regionalni projekat kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD  se provodi u šest zemalja Zapadnog Balkana: Albaniji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji.

Ukupan budžet projekta za BiH je oko 4 miliona eura, a koristi od ReLOaD-a, imat će više od 20.000 građana, 20 općina i gradova, te organizacije civilnog društva koje će učestvovati u implementaciji više od 85 projekata u BiH.

“Činjenica da se na poziv za učešće u ReLOaD projektu prijavilo 32 od ukupno 48 jedinica lokalne samouprave koje su se mogle prijaviti na direktni poziv, jasno pokazuje opredijeljenost jedinica lokalne samouprave za ovakve projekte. Iskoristiti ću priliku da se zahvalim našem donatoru i partneru Europskoj Uniji  kao i Gradu Tuzla, sa kojim nastavljamo uspješnu saradnju , zajedno sa organizacijama civilnog društva nastavljamo raditi na rješavanju problema u zajednici  u korist građana”, rekla je Sanja Bokun, voditeljica ReLOaD projekta u BiH.

Partnerski odbor ReLOaD-a u BiH, je u prvom ciklusu odabrao sljedećih deset općina i gradova za učešće u projektu: Banja Luka, Bijeljina, Jablanica, Maglaj, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje i Tuzla. Ove općine i gradovi su izabrani na osnovu  Direktnog poziva za jedinice lokalne samouprave i konkurentnog procesa selekcije. Ključni kriteriji pri izboru bili su rezultati koje jedinice lokalne samouprave ostvaruju pri raspodjeli finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva, u skladu sa transparentnim kriterijima, projektnim pristupom, i LOD metodologijom za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva.

U narednom periodu planirana je serija konsultativnih sastanaka u izabranim općinama i gradovima na kojima će se dogovoriti dinamika realizacije projekta. U septembru će biti organizovan i drugi ciklus selekcije, kada će biti izabrano i ostalih  deset jedinica lokalne samouprave iz BiH, koje će učestvovati u ReLOaD projektu.

 

NV / Grad Tuzla

Na vrh