Gradsko vijeće Tuzla: Tražimo da autoput Sarajevo – Beograd prolazi kroz TK

12. Apr 2017. | 15:07 | NV
IMG_7947

Rasprava oko trase puta koji će povezivati Sarajevo i Beograd i dalje se nastavlja.

Na petoj/redovnoj/ sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 30.03.2017. godine, a koja je nastavljena jučer, pod tačkom 16. Zaključak Gradskog vijeća Tuzla u vezi izgradnje regionalnog puta Sarajevo Beograd, vijećnici Gradskog vijeća Tuzla su zauzeli slijedeće stavove:

1) Gradsko vijeće Tuzla traži, da buduća trasa regionalnog puta Sarajevo-Beograd ne zaobiđe Tuzlu i Tuzlanski kanton, kao najmnogoljudniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine i traži od Vlade Federacije BiH, da inicira kod Parlamenta Federacije BiH uvrštavanje ovog zaključka Gradskog vijeća Tuzla, na naredne sjednice oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

2) Prihvatanjem trase regionalnog puta Beograd-Sarajevo, omogućit će s jedne strane približavanje našeg Kantona, a samim time i Federacije Bosne i Hercegovine sa Semberijom, a s druge strane povezivanje Tuzle i Tuzlanskog kantona sa glavnim gradom Bosne i Hercegovine i ostatkom Federacije i Bosne i Hercegovine. Trasa, koja bi išla preko Bijeljine i Tuzle i Tuzlanskog kantona, dugačka je 160 kilometara, od čega bi 100 kilometara išlo kroz Bosnu i Hercegovinu, a 60 kilometara kroz Srbiju. S druge strane trasa, za koju se zagovara da ide preko Višegrada duga je 350 kilometara, što ukazuje na ekonomsku opravdanost prolaska trase kroz Bijeljinu, Tuzlu i Tuzlanski kanton.

3) Na području Tuzlanskog kantona nalazi se aerodrom Dubrave, kao značajan saobraćajni objekat putem kojeg se organiziraju kargo letovi prema inostranstvu, a prolaskom regionalnog puta Sarajevo-Beograd kroz Tuzlanski kanton, omogućit će bolje povezivanje proizvođača i izvoznika iz Bosne i Hercegovine sa tržištima u Evropi i Svijetu, naročito kada je u pitanju hrana ili druga roba koja zahtijeva transport putem avio saobraćaja.

 

NV / Grad Tuzla

Oznake: >

Na vrh