Grubeša i Stefanek: Ubrazati procesuiranje ratnih zločina

10. Feb 2017. | 10:21 | NV
IMG_2128

Vijeće Evrope spremno je pomoći Bosni i Hercegovini u svim procesima koji se tiču vladavine zakona, ljudskih prava i demokracije, poručio je ambasador Drahoslav Stefanek, šef Ureda Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini tokom jučeranjeg sastanka sa Josipom Grubešom, ministrom pravde Bosne i Hercegovine.

Posebnu važnost za Bosnu i Hercegovinu ima završetak procesuiranja ratnih zločina i Ministarstvo pravde BiH trenutno je maksimalno angažirano na stvaranju mehanizama za okončanje ovog procesa. “Ministarstvo pravde BiH ima dovoljno kapaciteta, znanja i volje za sveoubuhvatno jačanje pravosuđa. Nedopustivo je da 22 godine nakon rata još uvijek imamo nezavršene predmete ratnih zločina”, istakao je ministar Grubeša naglašavajući da će “državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina iz 2008. godine vrlo brzo biti promijenjena, kako bi smo što prije skinuli ovu tešku hipoteku prošlosti i efikasnije nastavili započete reforme.”

Posebnu pažnju, sudionici sastanka su posvetili pitanju retroaktivne primjene zakona pred Sudom BiH i implikacijama presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, u slučaju “Maktouf i Damjanović protiv BiH”. “Činjenica je da u zatvorima u BiH i dalje imamo osobe koje su osuđene po istom principu koji je europski sud osporio, te ovo pitanje mora što prije biti razmatrano”, istakao je ministar Grubeša.

Predstavnici Vijeća Evrope, veoma značajnim su ocijenili projekt Ministarstva pravde BiH čiji je cilj deradikalizacija i ponovno uspješno uključivanje počinitelja kaznenih djela terorizma u društvenu zajednicu. Veoma bitnim je ocijenjena i uspješna  finalizacija izgradnje prvog visokosigurnosnog zatvora na državnoj razini te stavljanje u funkciju Forenzičke psihijatrije Sokolac, čime je Bosna i Hercegovina izvršila sve preuzete međunarodne obveze iz oblasti mjera sigurnosti i psihijatrijskog liječenja.

 

NV

Na vrh