Haos na Medicini: Provaljeno u kabinet dekanese Hadžović-Džuvo

16. Jun 2017. | 17:23 | NV
medicinskifakultet(7)

Na Medicinskom fakultetu u Sarajevu odigrala se prava drama nakon što je Komisija za primopredaju koju je imenovalo 59 članova Nastavno-naučnog vijeća 9. juna nakon razrješenja dekanese Hadžović-Džuvo i imenovanja v.d. Amele Kulenović nasilno ušlo u Dekanat i kabinet dekanese, piše agencija Patria.

Nekoliko članova Komisije dobilo je instrukcije od direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović koja je i pokretač smjene sa svojim odanim timom i drugim članovima NNV-a da danas “kako znaju i umiju” preuzmu kabinet bez obzira na rješenje rektora i nalaz Prosvjetne inspekcije.

“Obijen je Dekanat i mijenjaju bravu, dekanesa Hadžović-Džuvo napustila je prostorije”, kaže izvor sa Fakulteta za Patriju.

Dekanesa je u razgovoru za Patriju kazala da je napustila Medicinski fakultet, ali je upozorila da je riječ o nezakonitom postupanju.

“Oni su meni rekli da ja nemam pravo na žalbu iako je jasno rješenje rektora. Također sam im rekla da od ovog momenta oni odgovaraju za prostor”, kazala je Hadžović-Džuvo te dodala da je čitavoj sceni prisustvovala i v.d. dekanese Amela Kulenović.

Dekanesa Hadžović-Džuvo danas je upoznala sve uposlenike sa dešavanjima proteklih dana kao i sa rješenjem rektora UNSA-e Rifata Škrijelja o imenovanju prof.dr. Amele Kulenović za vršioca dužnosti, ali i na pravo žalbe koje je ostavljeno ovim rješenjem.

“Uvidom u sadržaj Rješenja, a shodno članu 206. stav 5. Zakona o upravnom postupku Federacije BIH, žalba zadržava navedeno Rješenje od izvršenja. To znači da navedeno rješenje još uvijek nije postalo konačno niti izvršno sve dok po istom ne odluči Senat kao drugostepeni organ ili istekom roka od 15 dana ukoliko žalba ne bude podnesena, a u skaldu sa članom 228. Zakona o upravnom postupku FBiH koji reguliše postupanje u obje situacije i to: U toku roka za žalbu rješenje se ne može izvršiti. Kada je žalba propisno izjavljena rješenje se ne može izvršiti sve dok se rješenje koje je doneseno po žalbi ne dosatvi stranci“.

Hadžović-Džuvo navela je da je prije primopredaje dužnosti između razriješenog dekana i imenovanog vršioca dužnosti dekana Fakulteta, neophodno okončati zakonsku proceduru upisa  – promjenu lica ovlaštenog za zastupanje Medicinskog fakulteta u registru poslovnih subjekata kod nadležnog suda u Sarajevu.

Inače Prosvjetna inspekcija utvrdila je zakonito postupanje Medicinskog fakulteta u odnosu na zahtjev NNV-a od 24. maja za razrješenje dekanese koje je došlo nepotpisano te se nije moglo utvrditi da li iza njega stoji jedna trećina članova NNV-a. Prosvjetna inspekcija zatražila je da im se dostave sve odluke i zapisnik sa sjednice 9. juna, no umjesto toga Komisija za primopredaju nasilno je preuzela Medicinski fakultet, piše agencija NAP.

 

NV / NAP

Na vrh