Idejno rješenje za javne podzemnu garažu sa novih 230 parking mjesta u Kolodvorskoj

23. Dec 2016. | 19:26 | NV
slika 2

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Mujo Fišo, načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i direktorica Zavoda za izgradnju KS Ljiljana Pelidija potpisali su danas Projektni zadatak za izradu idejnog arhitektonskog i saobraćajnog rješenja te izvedbenih projekata svih faza objekta javne podzemne garaže G3 u ulici Kolodvorska u Novom Sarajevu.

“Sporazumom Vlade KS i Općine od prije četiri mjeseca ušli smo u ovaj projekt izgradnje vrlo složenog i važnog saobraćajnog objekta. Na ovaj način ćemo definisati sve tehničke parametre za naručivanje projektne dokumentacije u segmentu arhitektonskog saobraćajnog i idejnog rješenja koji su neophodni Zavodu radi izdavanja građevinske i urbanističke saglasnosti za gradnju objekta garaže”, izjavio je načelnik Koldžo.

Kako je istaknuto, radi se o saobraćajnom objektu čijom će se gradnjom riješiti problem nedostatka parking mjesta u jednoj od najopterećenijih saobraćanijih zona u Novom Sarajevu.

“Predviđena je gradnja garaže na dvije etaže sa oko 230 parking mjesta na oko 5.562 metra kvadratna. Na taj način će se osigurati dovoljan broj parking mjesta u toj ulici, što će posebno biti značajno za korisnike zdravstvenih usluga Zavoda za hitnu medicinsku pomoć koji se nalazi u blizini ove lokacije. Svjedoci smo da se vozila parkiraju na trotoarima, da se pješaci ne mogu njima kretati, invalidi također. Izgradnjom garaže to će se stanje poboljšati, ” naveo je ministar Fišo.

Po njegovim riječima, ukupna vrijednost projekta je četiri miliona KM, od toga će Vlada KS izdvojiti 2,5 miliona KM, a ostatak Općina Novo Sarajevo. Sredstva koja će se ubirati od naplaćivanja parking prostora ulagat će se u izgradnju novih podzemnih garaža.

Naglašeno je da su sredstva planirana budžetima za narednu godinu, kao i da su riješena sva imovinsko-pravna pitanja. Slijedi osiguranje neophodne dokumentacije od Zavoda za izgradnju, kao implementatora projekta, izdavanje urbanističke i građevinske dozvole i provođenje tenderske procedure za izbor izvođača radova.

“Zavod će do početka gradnje obezbijediti projektne dozvole. Regulacioni plan je usvojen, dato je idejno rješenje, na osnovu kojeg se radi projektni zadatak i dalje slijedi faza izvedbenog projekta. Pocedure ćemo maksimalno skratiti”, istakla je Pelidija.

 

NV

Na vrh