Iskustva primjene zakona o profesionalnoj rehabilitaciji u RS-u

9. Dec 2016. | 19:39 | NV
BidfBL1

U Banjaluci je 8. decembra 2016. godine održan okrugli sto balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti (BIDF mreža) na temu – Iskustva primjene zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj.

Na ovom okruglom stolu su učestvovali predstavnici invalidstkih organizacija iz nacionalne BIDF mreže, kako iz Republike Srpske tako i iz Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnici organizacija lica sa invaliditetom iz FBiH prenijeli svoje utiske o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju u FBiH. Učesnici iz oba entitea su razmijenili mišljenja i podijelili primjere dbre prakse kada je u pitanju rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Jedan od važnijih zaključaka ovog okruglog stola jeste da je potrebno raditi na izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida (objavljen u Sl. Glasniku RS, br 37 od aprila 2012/82/15) u skladu sa dobrim praksama iz Federacije BiH i regiona, ali i u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima lica sa invaliditetom (UNCRPD) koji se odnosi na zapošljavanje lica sa invaliditetom. Takođe je potrebno uspostaviti mehanizme boljeg funkcionisanja Centra i fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske.

Okrugli sto se održava u sklopu redovnih aktivnosti BIDF mreže u okviru projekta ,,Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti“ koji finansira Evropska unija.

NV

Na vrh